Zlín – 22. listopadu 2019 – Ve dnech 20. – 21.11. 2019 proběhlo již tradiční setkání expertů na kybernetickou bezpečnost s názvem „Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost”.

Odborné setkání pod garancí Laboratoře penetračního testování (PTLAB) Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky  bylo v tomto roce zaměřeno do velmi aktuální a významné oblastí predikce vývoje útočných technik, aplikací pokročilých algoritmů umělé inteligence a datové analýzy v sociální i technologické manipulaci, a to v oblastech sociálních sítí a internetu věcí. Konferenční setkání bylo doplněno odborně úzce specializovaným workshopem zaměřeným na získání kompetencí v oblastech znalostí použití nástrojů Burp Suite a metodiky OWASP. Celého setkání se zúčastnilo více jak 80 expertů – profesionálů z firem pracujících v IT průmyslu a silových složkách ČR. Konferenční záštitu v podobě převzala Vědecká rada KYBEZ (platforma kybernetické bezpečnosti ČR) a CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií). Generálním partnerem byla společnost GORDIC, partnery setkání pak společnosti MONET+, NWT, VIAVIS, PragoData, Relsie).

Jako velmi přínosné byly experty vyhodnoceny prezentace zaměřené do oblasti využití umělé inteligence jako nástroje aktivní obrany eliminujícího agresivního útočníka, vyhledávání ohrožených systémů internetu věcí a distribuce mobilního malware pomocí veřejných úložišť. Další ročník tohoto mimořádného a v ČR unikátního setkání expertů se uskuteční 18 .-19. 11.2020.