Zlín – 18. listopadu 2019 – Absolutním vítězem soutěže diplomových prací Atlas Copco Services 2019 se stal absolvent Fakulty managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Vojtěch Sadil zvítězil se svou prací Využití teorie chaosu a Elliotových vln na finančním trhu. K vítězství v soutěži mu jistě pomohlo i to, že neváhal riskovat vlastní peníze, aby dokázal platnost svých tezí.

„Teorie chaosu a teorie Elliottových vln nabízí zajímavé metody, použitelné při obchodování na finančních trzích. Tyto metody jsou poměrně často používány, avšak zůstávají stále málo pochopeny. Hlavním cílem mé práce je představit tyto metody a ukázat možnosti jejich praktického využití,“ vysvětluje Sadil, který během pouhých dvou týdnů dokázal zhodnotit vložené prostředky o 20,1 %. Jeho práce je zároveň i zajímavou psychologickou sondou do mysli začínajícího obchodníka, popisující například stresové okamžiky v důsledku dílčích finančních ztrát.

Cenu o nejlepší diplomovou práci z ekonomických a podnikatelských oborů vyhlašuje každý rok společnost Atlas Copco Services. Cenu za nejlepší vedoucí diplomové práce obdržela spolu se studentem také jeho školitelka – Ing. Jana Vychytilová.