Zlín – 11.listopadu 2019 – Přiblížit výsledky výzkumu v oblasti gumárenství, představit nejnovější trendy a propojit vědecké odborníky se zástupci firem. To je cílem dalšího ročníku Gumference, která se uskuteční 13. listopadu 2019 v Centru polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Konferenci pořádá centrum tradičně ve spolupráci se společností Barum Continental Otrokovice, a to již popáté.

„Vzhledem k regionu, kde je gumárenství silně zakořeněno, má tato konference významný přínos. Dokáže totiž soustředit jak vědecké odborníky, tak praktické profese se shodným zájmem o gumárenství nejen od nás, ale také ze zahraničí. Jedná se tedy o vhodné propojení poznatků vědců zabývajícími se výzkumem pryže a na straně druhé praktickými zkušenostmi, se kterými se setkávají technologové ve výrobních provozech při své každodenní práci,“  řekl Vladimír Sedlařík, ředitel Centra polymerních systémů a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Gumárenský průmysl je v současné době velmi stabilním odvětvím, pryž je totiž ze své podstaty nenahraditelným materiálem. Problémem je ale to, že v posledních letech velmi ubývá zkušených odborníků, kteří za svoji letitou praxi získali zkušenosti ve stavbě receptur gumárenských směsí.

„V dnešní době existuje už jen hrstka těchto odborníků a je velmi těžké nalézt mladé lidi, kteří by o tuto oblast měli zájem,“ doplňuje Radek Stoček, který se výzkumu pryže v Centru polymerních systémů intenzivně věnuje.

Dalším palčivým problémem může být snižování kvality vyráběných pryžových produktů, protože průmysl klade důraz na minimalizaci nákladů a efektivnost vývoje i produkce. Je tedy nutné dbát na to, aby měl průmysl maximum informací o nejnovějších vědeckých poznatcích, které pomohou v průmyslové praxi a zároveň, aby byli vychováváni noví odborníci, kteří přispějí k budoucímu růstu kvality a k předávání zkušeností v tomto segmentu. I tomuto tématu se bude Gumference věnovat.

Gumárenství má ve zlínském regionu dlouholetou tradici již 87 let, tedy už od roku 1932.

„V tradici výroby pneumatik pokračuje otrokovický Continental Barum, ale i púchovské závody Continental Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires. Letošního ročníku se opět zúčastní i zástupci všech tří firem koncernu Continental z České republiky a Slovenska,“ přibližuje mluvčí Barumu Continental Regina Feiferlíková.

Centrum polymerních systémů je výzkumná jednotka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se mimo jiné soustřeďuje výzkumná činnost v oblasti gumárenství se zaměřením na predikci a charakterizaci životnosti pryžových komponent při simulaci reálného zatěžování daného produktu.

„Skupina Gumárenské procesy a materiály je k tomuto účelu sestavena z vědců, kteří se na mezinárodní úrovni zabývají touto problematikou a ke své činnosti mají vybavené laboratoře unikátními přístroji, které jsou celosvětově ojedinělé,“ popisuje mluvčí centra Petra Svěráková. Tato skupina spolupracuje s významnými zahraničními institucemi, které jsou s CPS provázány společnými výzkumnými tématy. I tito zahraniční odborníci na letošním ročníku Gumference  vystoupí a  přednesou výsledky svých výzkumů.