Zlín – 23. října 2019 – Renomovaná britská společnost QS Ranking zveřejnila výsledky žebříčku vysokých škol QS World University Rankings 2020 pro region střední a východní Evropy a Střední Asie. „Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) si oproti minulému roku polepšila o sedm pozic a zaujala 85. místo z celkového počtu 350 hodnocených vysokých škol z daného regionu. Jedná se – navzdory našemu mládí – o nejlepší umístění UTB v posledních třech letech,“ zmínila kancléřka UTB Ing. Andrea Kadlčíková.

První tři místa zaujaly ruské vysoké školy – moskevská Lomonosovova univerzita, Petrohradská státní univerzita a Novosibirská státní univerzita. Z českých vysokých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova na 5. místě.

QS World University Rankings je druhým nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol. Hodnocení v rámci QS World University Rankings umožňuje nejen obecné srovnání vysokých škol, ale rovněž nabízí srovnání dle jednotlivých oborů, případně dle renomé u zaměstnavatelů. Je koncipován tak, že při vytváření žebříčku používá jedinečnou metodiku a bere v potaz i jednotlivé regionální rozdíly. Hodnocení je založeno na šesti indikátorech, jimiž jsou: akademická pověst (40 %), reputace mezi zaměstnavateli (10 %), poměr studentů a akademických pracovníků (20 %), počet vědeckých citací akademických pracovníků (20 %), podíl zahraničních akademiků (5 %) a podíl zahraničních studentů (5 %).

Podrobný popis metodiky a žebříček je na webových stránkách www.topuniversities.com.