Zlín – 17. října 2019 – Již třicet let je Česká republika svobodnou demokratickou zemí, která se dokázala v roce 1989 vymanit ze spárů totalitního režimu. Na tuto zlomovou událost našich nejnovějších dějin se bude na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzpomínat po celý den ve čtvrtek 14. listopadu 2019. Beseda s přímými účastníky, rozpohybovaná výstava studentských plakátů, odhalení skleněné plastiky, průvod se svíčkami a videomapping, to vše čeká na návštěvníky v tento den. Oslavy pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za podpory MŠMT. 

Univerzitní vzpomínkový den zahájí beseda s někdejšími studenty Fakulty technologické, členy tzv. stávkového výboru, kteří byli přímými organizátory událostí v roce 1989 mezi vysokoškoláky ve Zlíně (tehdy Gottwaldově). „Setkání s nimi a jejich autentické vzpomínky budou pro současné studenty univerzity a pro středoškoláky jistě mimořádným zážitkem,“ uvedl rektor UTB prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Studenti ateliérů Grafického a Digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací připravili k 30. výročí Sametové revoluce interaktivní výstavu, která reflektuje soudobý a mladý pohled na listopadové události. Vytvořili sérii plakátů, které prostřednictvím mobilní aplikace „ožijí“. Na obrazovce svých chytrých telefonů tak budou moci návštěvníci vidět animované pokračování příběhu na plakátě.

Výstava bude zahájena v 15 hodin vernisáží v Univerzitním centru (U13). V jejím průběhu bude odhalena skleněná plastika rukou někdejších studentů Fakulty technologické, speciálně vytvořená pro tuto příležitost. „Skleněné ruce někdejších studentů Fakulty technologické budou natrvalo instalovány na UTB a budou navždy připomínat jejich roli v Sametové revoluci 1989,“ konstatovala kancléřka Ing. Andrea Kadlčíková. Plastika vznikla ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, kde v minulosti vytvořili skleněné odlitky rukou mnoha osobností. První z nich byl prezident Václav Havel. „Díky spolupráci se sklářskou školou se nám podařilo odlitky rukou prezidenta Havla zapůjčit. Veřejnost bude mít unikátní příležitost je vidět u nás na univerzitě, a to od 14. 11. od 16:30 do 20 hodin, a od 15. 11. do 17. 11., vždy od 8 do 18 hodin,“  pozvala kancléřka.  Samotná výstava bude otevřena pro veřejnost až do 23. 12., denně od 8 do 18 hodin a vstup bude zdarma.

Dne 14. 11. vpodvečer se bude konat tradiční vzpomínkový průvod studentů, zaměstnanců UTB i veřejnosti. Vyjde v 16:30 hodin od Univerzitního centra (U13) a bude směřovat k Fakultě technologické (U1), do míst, kde se vysokoškoláci a veřejnost v roce 1989 shromažďovali. Tam proběhne krátká vzpomínková akce. Průvod bude ukončen v blízkosti Obchodního domu, kde bude následovat odhalení lavičky Václava Havla.

Vzpomínkový den bude korunovat ve 20:00 hod. videomappingová projekce Sametová revoluce očima studentů na západní stěnu budovy Fakulty humanitních studií (U18).

O týden později, 21. listopadu 2019 v 10 hodin, budou studenti univerzity a zlínských střed- ních škol pozváni na veřejnou generální zkoušku koncertu Osudové okamžiky, která se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně. V podání Filharmonie Bohuslava Martinů zazní dobová hudba i slavnostní Dvořákova Novosvětská. Atmosféru koncertu ještě umocní projekce unikátních fotografií z období Sametové revoluce předních fotografů Josefa Koudelky a Jana Šibíka.

 

V průběhu října a listopadu proběhne na UTB také cyklus přednášek, na kterých budou mít studenti možnost debatovat o období komunistického režimu a o sametové revoluci s novináři, historiky nebo sociology.