Zlín, Uherské Hradiště – 11. října 2019 – Deset let své existence oslavila dnes Fakulta logistiky a krizového řízení UTB. Pro tuto mimořádnou událost si připravila bohatý program pro pozvané hosty, který se uskutečnil v sále Reduty v Uherském Hradišti.

Slavnostní páteční dopoledne zahájil projev děkanky fakulty doc. Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D. a rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D.

„Výročí založení fakulty je dobrou příležitostí se setkat, připomenout a poděkovat těm, kteří se o její rozvoj významně zasloužili, protože fakulta, to jsou především lidé,“ řekla děkanka fakulty Zuzana Tučková.

Celý hlavní i doprovodní program se nesl v duchu „mimořádné události“ a hosté se mimo jiné dozvěděli informace o tom, co se na fakultě aktuálně děje, ale také kam směřuje. V tento slavnostní den byli na ceremoniálu přítomni akademičtí funkcionáři z dalších univerzit a na dvě stě dalších významných osobností České republiky.

Naše fakulta je v Česku unikátní. Nabízí studium v programech zaměřených na oblast ochrany obyvatelstva, krizového řízení a environmentální bezpečnosti. Naši absolventi jsou schopni využít získaných znalostí při nenadálých situacích, jako jsou povodně, průmyslové havárie, pandemie nebo teroristické útoky. Učí se, jak těmto situacím předcházet, a pokud už se stanou, jak je správně a rychle řešit,“ uvedla děkanka. „Odborníci, jaké vychovává naše fakulta, jsou pro společnost nesmírně potřební a poptávka na pracovním trhu po nich neustále stoupá.

Uherskohradišťská fakulta byla založena 1. září 2009, v letošním roce si tedy připomíná kulaté výročí. Za uplynulých 10 let se z ní podařilo vytvořit instituci, která je atraktivní pro uchazeče z celé naší republiky i ze Slovenska a vychovává bakaláře i inženýry. „V loňském roce ukončili studium první absolventi magisterského studia. Letos jsme pak získali novou akreditaci profesního bakalářského programu Aplikovaná logistika.  Jde o obor úzce spojený s praxí, po jehož absolventech bude mezi zaměstnavateli vysoká poptávka. A dobře uplatnitelní absolventi musí být naším hlavním cílem,“ uzavírá děkanka.