Zlín – 12. srpna 2019 – Rimini Meeting, jedno z největších pravidelných setkání zástupců světových firem, generálních ředitelů, ministrů, obchodníků, představitelů církví a zástupců vědecké komunity, bude mít mezi svými letošními řečníky i zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Diskusní sekce na téma „Baťovy metody. Mezi minulostí a budoucností“ se zúčastní historik Knihovny UTB Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D.

„Na setkání Rimini Meeting, které od roku 2008 pravidelně pořádá společenství Comunione e Liberazione, každý rok vystupují špičkoví odborníci z celého světa. Jsem proto velmi rád, že letos se zde může představit naše univerzita,“ zmínil Milan Balaban. Ten má v oblasti výzkumu baťovských témat bohaté mezinárodní zkušenosti, přednášel už jak v Evropě, tak v Americe i v Africe a během studia archivních dokumentů navštívil instituce po celém světě.

Setkání Rimini Meeting probíhá pravidelně již od roku 1980 a během uplynulých 39 let na něm vystoupili významní představitelé světa vědy, kultury, byznysu i politiky, nositelé Nobelovy ceny i duchovní osobnosti jako například papež Jan Pavel II. nebo dalajláma. Letošní ročník proběhne od 18. do 24. srpna; diskusní sekce, na níž vystoupí Milan Balaban, se uskuteční 22. srpna. Bližší informace o akci i detailní program jsou dostupné na https://www.meetingrimini.org/en/.