Zlín – 18. července 2019 – Cyklus přednášek zaměřený na životní styl starší generace občanů, angličtina nebo ovládání chytrých telefonů. To jsou novinky i osvědčené kurzy, které pro nadcházející akademický rok nabízí seniorům Univerzita třetího věku (U3V) zlínské univerzity.

„Pro akademický rok 2019/20 jsme kromě našich tradičních a seniory oblíbených kurzů připravili novinky, které jsou pro ně ,ušity‘ přesně na míru. Vycházíme z jejich vlastních požadavků a oblastí jejich zájmů,“ uvedla koordinátorka kurzů U3V Ing. Mgr. Jarmila Hřebíčková.

Nejnovější kurz, jehož mottem je „Dožít se svatby svých pravnuků“, povede seniory k pozitivnímu myšlení a představí jim seniorský věk jako životní etapu, kdy se člověk může konečně seberealizovat a uskutečnit svá dávná přání, na něž dříve kvůli neustálým povinnostem nebyl čas. „K tomu je samozřejmě zapotřebí mít zdravé tělo a vyladěnou psychiku,“ dodala J. Hřebíčková.

Kurz podle jejích slov seznámí posluchače s nejnovějšími poznatky o stárnutí lidského organizmu nebo s možnostmi prevence civilizačních chorob. Obsahovat bude také praktické rady, jak si prodloužit aktivní a kvalitní život nebo jak předcházet mezigeneračním konfliktům.

Velký zájem je mezi seniory i o další novinku – kurz ovládání chytrých telefonů. V něm se naučí, jak pracovat s chytrým telefonem a nebát se ho využívat ve svém běžném životě.

Dlouhodobě velmi oblíbeným kurzem u seniorů je angličtina. V uplynulém akademickém roce se jí učilo celkem 16 skupin posluchačů U3V v různých úrovních. „V květnu jsme na UTB přivítali posluchače U3V z portugalského Porta. Byla to pro naše seniory možnost vyzkoušet si své praktické dovednosti při komunikaci s portugalskými vrstevníky a především velká motivace pro další studium,“ doplnila prorektorka doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Přihlášky ke studiu je možno podávat do začátku výuky (t. j. do konce září) v závislosti na naplnění kapacity jednotlivých kurzů. Proto je vhodné podat přihlášku co nejdříve! Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách www.utb.cz/u3v.