Zlín – 28. června 2019 – Jmenovací dekrety si včera v aule pražského Karolina převzali nově jmenovaní profesoři. Mezi novými profesory jsou tři akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati. Dva z nich  působí na Fakultě managementu a ekonomiky, nového profesora má i Fakulta multimediálních komunikací.

Boris Popesko byl jmenován profesorem pro obor Management a ekonomika podniku. Působí na Ústavu podnikové ekonomiky a zároveň jako proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí. V odborné praxi se zaměřuje zejména na otázky řízení nákladů a výkonnosti podniků.

Rastislav Rajnoha byl jmenován profesorem pro obor Management a ekonomika podniku. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problematiku podnikové ekonomiky a managementu, státní hospodářskou politiku a globální změny a na kapitálové trhy. Na UTB působí od roku 2010.

Petr Stanický byl jmenován profesorem pro obor Multimédia a design. Působí jako vedoucí Ateliéru design skla. Je autorem řady uměleckých děl, která vystavoval v Česku i v zahraničí (USA, Belgie).

Foto zleva: Boris Popesko, rektor Vladimír Sedlařík, Rastislav Rajnoha