Zlín – 6. května 2019 – Dvě osobnosti spojené s naší univerzitou uspěly v anketě o osobnost roku 2018 ve Zlínském kraji.

Na 4. místě se umístila prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, autorka projektů budov Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně a Vzdělávacího komplexu UTB (sídla Fakulty humanitních studií). 10. místo pak obsadil prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., ředitel Regionálního vzdělávacího centra CEBIA-Tech a emeritní děkan Fakulty humanitních studií.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v prostorách Filmového uzlu Zlín. Oběma oceněným gratulujeme.