Zlín – 19. března 2019 – Na prvním zasedání nového Akademického senátu UTB proběhla volba předsedy a místopředsedů. Předsedou AS UTB na následující tříleté období se stal doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. Předsedou komory akademických pracovníků byl zvolen doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D. a předsedou studentské komory Bc. Lukáš Koutný.

Akademický senát vysoké školy je jedním z orgánů, jejichž působnost určuje zákon o vysokých školách. Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří volba kandidáta na jmenování rektorem. Dále senát například schvaluje rozpočet vysoké školy, návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady, výroční zprávy o činnosti a hospodaření a další.

Volební období AS UTB je tříleté. V senátu jsou zastoupeni 4 akademičtí pracovníci a 2 studenti za každou fakultu, celkem má tedy 36 členů. Volby jeho členů proběhly v únoru letošního roku. Zasedání AS je ze zákona veřejné.