Zlín – 11. března 2019 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) získala tzv. institucionální akreditaci. Zařadila se tak do prestižní skupiny českých vysokých škol – v současné době toto oprávnění nemá ještě ani deset univerzit.

„Institucionální akreditace znamená, že univerzita má právo si sama akreditovat studijní programy v oblasti vzdělávání, pro něž má akreditaci udělenou. Je potvrzením toho, že její vzdělávací prostředí má vysokou kvalitu, za kterou může sama ručit. Uděluje ji Národní akreditační úřad pro vysoké školství,“ uvedl prorektor UTB Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Zlínská univerzita získala institucionální akreditaci ve 4 oblastech vzdělávání: v chemii, potravinářství, ekonomických vědách a uměleckých oborech, a to v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Akreditace je platná na dobu deseti let.

„Ve druhé fázi bychom chtěli požádat o institucionální akreditaci v dalších oblastech, jako jsou informační technologie, neučitelská pedagogika nebo mediální a komunikační studia,“ uzavřel rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.