Zlín – 7. března 2019 – Diplomy a jmenovací dekrety si dnes převzali noví doktoři a docenti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Jejich promoce univerzita pořádá vždy začátkem roku, aby si připomněla výročí svého založení k 1. 1. 2001. Studium v doktorských studijních programech ukončilo v uplynulém roce na UTB celkem 51 absolventů. Zároveň se habilitovalo 9 nových docentů.

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vzdělání, jehož může student dosáhnout. Jeho absolventi směřují hlavně do oblasti vědy, výzkumu – v soukromém i veřejném sektoru – a ke kariéře v akademické sféře. Na UTB jej lze získat na pěti fakultách a na Centru polymerních systémů, a to v následujících oblastech:

 • biomateriály
 • nanotechnologie
 • potravinářství
 • polymery
 • chemie materiálů
 • nástroje a procesy
 • management a ekonomika
 • finance
 • multimédia a design
 • informatika
 • pedagogika

V současné době studuje v některém z doktorských programů na UTB dalších 388 posluchačů. Od roku 2001 absolvovalo 699 doktorandů z nejrůznějších zemí, řada z nich již dosáhla na vědecká ocenění jak v České republice, tak ve světě.

Titul docent je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolských pedagogů. Habilitační řízení lze na UTB absolvovat na 4 fakultách.