Zlín – 7. ledna 2019 – Elektromobil, který využívají koleje a menzy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), získal novou tvář. Od nového roku jezdí s novým nástřikem, který vznikl podle návrhu studentky Fakulty multimediálních komunikací.
Elektromobil pro potřeby kolejí a menz pořídila UTB v polovině loňského roku.Vzhledem k tomu, že vozidlo se pohybuje po krátkých trasách mezi univerzitními budovami v rámci Zlína, je využití elektřiny k jeho pohybu ideální volbou. Zdrojem energie je lithium-iontový akumulátor o kapacitě 20 kWh, který umožňuje dojezd do 80 km rychlostí 80 km/hod. Provozní náklady elektromobilu jsou ve srovnání s dieselovým automobilem zhruba poloviční, ve městě zároveň neprodukuje žádné zplodiny ani hlukovou zátěž.