Zlín – 18. prosince 2018 – Již 2 roky vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) tištěné publikace pod hlavičkou vlastního nakladatelství. Vznik nakladatelství znamenal i rozšíření vydavatelské činnosti – kromě skript a výukových materiálů nyní univerzita vydává také komerční tituly určené pro širokou veřejnost. Většinou jde o práce vztahující se k baťovským dějinám.

„Při Knihovně UTB již deset let působí tým historiků, kteří se specializují na historii a aspekty působení firmy Baťa ve Zlíně, v Československu a ve světě. Je proto přirozené, že právě tituly k baťovským dějinám jsou v produkci nakladatelství zastoupeny nejčastěji,“ uvedl vedoucí nakladatelství Pavel Holík.

V říjnu letošního roku vydalo Nakladatelství UTB titul Baťa létá z Otrokovic. „Kniha se věnuje dosud nezpracovanému tématu, totiž dálkovým obchodním cestám Tomáše Bati a jeho spolupracovníků,“ představuje ji autor Jan Herman. Dnes pak vychází práce dalšího z historiků UTB, Milana Balabana. „Titul Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii napovídá, že monografie se věnuje historii obuvnické firmy v této balkánské zemi od založení první prodejny r. 1919 až do znárodnění po 2. světové válce. Během tohoto období se firma po složitých začátcích vypracovala na největšího výrobce a prodejce obuvi v Jugoslávii. Zároveň šlo o největší zahraniční investici firmy Baťa v meziválečném období,“ upozornil Milan Balaban.

V současné době jsou v prodeji kromě zmíněných titulů další dvě knihy s baťovskou tematikou a tři publikace zabývající se otázkami pedagogiky. Knihy je možné zakoupit v Knihovně UTB, na webu nakladatelství (nakladatelstvi.utb.cz) nebo ve zlínském knihkupectví Kanzelsberger.