Zlín – 11. prosince 2018 – O založení obuvnické firmy Tomášem Baťou ve 30. letech 20. století v Indii přednáší v těchto dnech historik ze zlínské univerzity Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D., na mezinárodní konferenci v Senegalu. Jako jediný přednášející ze střední Evropy byl pozván na konferenci „Koloniální města v globální perspektivě“, kterou pořádá prestižní americká univerzita v Harvardu.  

„Nominaci kolegy dr. Balabana na konferenci v Senegalu chápu jako ocenění historického výzkumu, kterému se věnuje naše Infocentrum Baťa na zlínské univerzitě,“ konstatoval PhDr. Ondřej Fabián, ředitel Knihovny UTB, pod jejíž hlavičkou Infocentrum Baťa pracuje.

Tomáš Baťa navštívil Indii poprvé v roce 1925. Podruhé tam podnikl slavnou leteckou cestu v roce 1931 a položil základy k založení továrny v Konnagaru, která tam začala fungovat od roku 1933. O tři roky později firma přesídlila do Batanagaru, vzdáleného asi 21 km od Kalkaty. „Začátkem 40. let v této továrně pracovalo 6-7 tisíc lidí a po celé Indii bylo na 560 baťovských prodejen. Jak známo, odešla tam pracovat řada obuvnických odborníků ze Zlína, z nichž někteří s sebou vzali i své rodiny. Konkrétně ze Zlína odešlo do Indie 115 mužů, 26 žen a 15 dětí,“ upřesnil dr. Balaban. Na přednášce mimo jiné mluvil i o tom, jak se tito převážně mladí lidé ze Zlína potýkali s angličtinou a se zcela odlišným způsobem života v cizí zemi. „Pro Indy znamenala práce v továrně na obuv zlepšení životních podmínek. Obuvníci se většinou rekrutovali z nejnižší kasty a po čase získávali lepší status ve společnosti,“ vysvětlil dr. Balaban.

Firma Baťa je až do dnešní doby stále největším výrobcem obuvi v Indii, provozuje tam 5 továren. Také továrna v Batanagaru je v provozu, zaměstnává asi 2,5 tisíce lidí. Někdejší baťovské tovární město v Batanagaru je však již zbouráno. Na jeho místě vznikl luxusní areál Calcutta Riverside. Po Čechoslovácích tam zbyla jen kaplička, ve které se dodnes konají katolické bohoslužby.

Infocentrum Baťa na zlínské univerzitě se věnuje záchraně a zpřístupnění archiválií o činnosti firmy Baťa po celém světě. Dr. Balaban cestuje po státech, v nichž podnikání firmy Baťa zanechalo své stopy, studuje archívy a sbírá dochované materiály. Zatím navštívil Francii, Holandsko, Švýcarsko, bývalou Jugoslávii a Indii, příští rok připravuje studijní cestu do kanadského Toronta.