Zlín – 8. října 2018 – Dnes byla zveřejněna kandidátní listina uchazečů o funkci rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dle předsedkyně volební komise Mgr. Lenky Drábkové, Ph.D. se o funkci bude ucházet:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnosti UTB, ředitel Centra polymerních systémů UTB

Uchazeč ve čtvrtek 11. října ve 13 hodin předstoupí před akademickou obec, aby představil svůj program a vizi dalšího směřování univerzity a zodpověděl dotazy přítomných.

Samotná volba kandidáta na jmenování rektorem proběhne na zasedání Akademického senátu UTB 16. října 2018 ve velké posluchárně Vzdělávacího komplexu na Štefánikově ulici. Kandidát bude zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Volba se řídí příslušným volebním řádem.

Bude-li kandidát zvolen, bude jeho jméno navrženo prostřednictvím ministra školství prezidentu republiky, který rektora jmenuje do funkce. Volební období rektora je v současné době čtyřleté a rektor může stát v čele univerzity maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.