Zlín – 27. září 2018 – Miliony korun, které získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) v soutěžích na projekty financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, už jsou na vysoké škole vidět. Od nového semestru slouží posluchačům nově zrekonstruované a nejmodernější technikou vybavené prostory.

„Na Fakultě aplikované informatiky mají studenti k dispozici zcela zmodernizované posluchárny, laboratoře a počítačové učebny. Samozřejmostí je jejich vybavení nejnovější technikou i výukovým informačním systémem. Výše investice dosáhla zhruba 12,4 mil. Kč,“ uvedl kvestor UTB RNDr. Alexander Černý. Dvě kompletně zrekonstruované posluchárny získala také Fakulta managementu a ekonomiky. Primárně jsou určeny pro výuku studijního programu Podnikání a ekonomika a náklady na rekonstrukci a vybavení přesáhly 16 mil. Kč. Na realizaci dalších projektů se intenzivně pracuje. „Za 226 milionů korun budujeme nové laboratoře Fakulty technologické s novým vybavením, které budou určeny pro výuku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,“ uvedl dále kvestor. Napříč všemi fakultami a součástmi je pak obnovováno výukové vybavení.

UTB získala finanční prostředky v letech 2017 a 2018, a to ve výši přesahující 430 mil. Kč. O kvalitě projektů svědčí fakt, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo UTB jako jediné vysoké škole k financování všechny projektové žádosti, které univerzita podala.