Zlín – 13. července 2018 – Nižší provozní náklady oproti klasickému dieselovému vozidlu a společenská odpovědnost vůči obyvatelům města. Hlavně tyto důvody vedly Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) k pořízení nového nákladního elektromobilu pro potřeby kolejí a menz. V pátek 13. července 2018 převzali zástupci univerzity elektromobil Streetscooter, který nahradí dosluhující dodávku s dieselovým motorem a bude sloužit ke krátkým pojížďkám mezi univerzitními budovami v rámci města Zlína. Nové vozidlo přispěje ke snížení množství výfukových zplodin, které jsou denně do ovzduší vypuštěny automobilovou dopravou, a ke snížení hlukové stopy.

„Věříme, že vozidlo, které se úspěšně osvědčilo ve službách německé pošty, prokáže své kvality i ve Zlíně,“ uvedl Ing. Miroslav Procházka, ředitel Kolejí a menz UTB. „Provozní náklady elektromobilu jsou ve srovnání s dieselovým automobilem poloviční,“ doplnila ekonomka Kolejí a menz UTB Mgr. Jarmila Naňáková.

Elektromobil Streetscooter, vyvinutý původně pro Deutsche Post, je navržen, aby dokázal pracovat nepřetržitě 16 let, 10 hodin denně, 6 dnů v týdnu. 4,7 m dlouhý vůz uveze 740 kg těžký náklad v prostoru o velikosti 4,3 m3. Jeho synchronní elektromotor s trvalým řízením o výkonu 38 kW umožňuje pohyb rychlostí až 80 km/h. Energie z lithium-iontového akumulátoru o kapacitě 20 kWh pak zajišťuje dojezd do 80 km. K dnešnímu dni je v provozu v České republice celkem 5 ks těchto vozidel (včetně univerzitního).