Zlín – 8. června 2018 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří k nejlepším světovým univerzitám, které vznikly ve 3. tisíciletí. Podle žebříčku respektované britské společnosti Times Higher Education Rankings, který zahrnuje univerzity vzniklé po roce 2000, patří UTB ve světovém srovnání, příčka 31+. Ve srovnání univerzit mladších padesáti let se pak UTB umístila na pozici 201-250.

Žebříček univerzit mladších padesáti let hodnotí univerzity podle několika kritérií – počtu citací, spolupráce s průmyslem, mezinárodního rozhledu, výzkumu a kvality pedagogické práce. UTB získala nejvíce bodů v oblasti spolupráce s průmyslem a mezinárodního rozhledu. „Naše umístění chápeme jako uznání toho, že se nám podařilo univerzitu dobře nastartovat a dát jí správný směr.  A zároveň nám dává příležitost k tomu, abychom se nadále zlepšovali a posunuli se v žebříčku ještě výš,“ zhodnotil umístění rektor UTB prof. Petr Sáha. Z českých škol se do žebříčku kromě UTB dostala ještě Ostravská univerzita.

Pro zlínskou univerzitu to je již několikáté úspěšné umístění v mezinárodním srovnání. Například v roce 2016 i 2017 se v žebříčku Times Higher Education dostala mezi 1000 nejlepších světových univerzit, v roce 2016 byla zařazena mezi 100 nejlepších vysokých škol střední a východní Evropy a střední Asie v žebříčku společnosti QS Ranking.