Zlín – 29. května 2018 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) zahájila v minulých týdnech dva rekonstrukční projekty, na něž získala finanční prostředky z operačních programů Evropské unie. Projekty zajistí moderní výukové prostory pro Fakultu technologickou a Fakultu managementu a ekonomiky.

V průběhu května byla zahájena částečná rekonstrukce objektu U2 na Mostní ulici. Ve 2. podzemním podlaží vznikne do 12 měsíců celkem 20 moderních výukových laboratoří, které budou sloužit studentům Ústavu technologie potravin.

„Stávající laboratoře, které má škola k dispozici, nesplňují dnes již běžné standardy potravinářských provozů. Navíc byly koncipovány pouze pro 24 studentů. Nové prostory pojmou současně až 84 studentů v rámci rozvrhované výuky a nejméně dalších 20–30, kteří budou současně pracovat na svých kvalifikačních pracích,“ uvedl kvestor UTB RNDr. Alexander Černý.

Studenti fakulty budou mít po skončení rekonstrukce k dispozici 10 chemických a mikrobiologických laboratoří, kde se naučí vyhodnocovat potraviny pomocí senzorických metod nebo na základě mikrobiologického vyšetření. V dalších 10 laboratořích se seznámí třeba s tím, jak se vyrábí šunka, těstoviny, bezlepkové výrobky, plísňové sýry, pekárenské výrobky, cukrovinky, ale také pivo, cider a nealkoholické nápoje. „Všechny potravinářské laboratoře budou splňovat vysoký hygienický standard vyhovující evropské i české legislativě pro výrobu potravin, takže budou plně odpovídat běžné praxi. Speciální laboratorní technika a konstrukce laboratoří umožní výrobu potravin v malém množství (2–5 kg),“ doplnil kvestor.

Cena rekonstrukce včetně nákupu vybavení je vyčíslena na 83 mil. Kč, výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma VW Wachal a. s.

Již v dubnu byla zahájena generální rekonstrukce dvou poslucháren v budově U2 na Mostní ulici pro potřeby Fakulty managementu a ekonomiky.

„Cílem rekonstrukce je vytvořit profesionální, multimediální a vysoce kvalitní didaktické prostředí pro výuku. Kapacita rekonstruovaných poslucháren bude 2 x 69 míst + 3 místa pro osoby imobilní,“ řekl Dr. Černý.

Cena stavebních prací je 13 mil. Kč, stavbu provádí firma Manag, a. s.

Projekty v přípravě

Univerzita připravuje i rekonstrukce dalších prostor.

Již v příštím roce se počítá s komplexní rekonstrukcí kolejí na Štefánikově ulici, které jsou nejstarším ubytovacím zařízením ve vlastnictví UTB. „Chceme vytvořit funkční, moderní a estetické ubytovací  zařízení, které bude odpovídat současným i budoucím uživatelským standardům, včetně úprav vnějšího vzhledu budovy,“ uvedl kvestor.

Velkým projektem bude komplexní rekonstrukce původního sídla Fakulty technologické – budovy U1 ve Vavrečkově ulici, která je po více než 85 letech intenzivního využívání značně opotřebená. „V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, samotná rekonstrukce by mohla být zahájena v roce 2020,“ odhaduje kvestor.