Zlín – 5. března  2018 – Jak zajistit handicapovaným lepší možnosti ke sportování? Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje tým z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) pod vedením ředitele Ústavu tělesné výchovy Mgr. Zdeňka Melichárka, Ph.D. Nyní v rámci programu GAMA Technologické agentury ČR, jehož cílem je podporovat ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění i přípravu jejich následného komerčního využití, akademici vyvinuli multifunkční sportovní zařízení pro handicapované sportovce – vrhací židli.

„Jedinečnost židle spočívá především v univerzálnosti jejího použití. Sportovci s tělesným postižením ji mohou využívat při různých atletických disciplínách – vrhu koulí, hodu diskem, oštěpem, kuželkou apod. Je určena pro sportovce všech věkových kategorií, různé tělesné váhy, pohlaví, handicapu, pravákům i levákům,“ představuje projekt Dr. Melichárek a pokračuje: „Konstrukci židle charakterizuje snadná rozložitelnost na dílčí komponenty, jejich nízká hmotnost a snadná skladovatelnost. Váha vrhací židle usnadňuje sportovcům přepravu a v konečném důsledku šetří rovněž náklady, např. při letecké dopravě. Zařízení splňuje veškerá kritéria, která jsou stanovena atletickou asociací (v ČR i v zahraničí).“

Při testech prvního prototypu židle v praxi se ukázalo, že při jejím použití sportovcem s vyšší tělesnou hmotností došlo k deformacím některých součástí. „S ohledem na tento fakt i na základě požadavků potenciálních výrobců byl zvolen nový typ konstrukčního materiálu s využitím nerezových trubkových profilů. Odpadla tak potřeba některých technologických operací, zejména povrchové úpravy. Celková tuhost vrhací stolice se zvýšila a snížila se pracnost, a tím i náklady na výrobu vrhací židle,“ uvedl dále Dr. Melichárek.

„Unikátní design židle je chráněn ve dvou provedeních průmyslovými vzory Společenství č. 003100189-0001 a č. 004054385-0001, které jsou platné na celém území EU,“ poznamenal Ing. Jan Görig, specialista průmyslově právní ochrany. V současné době probíhá jednání s jedním z možných licenčních partnerů, společností GOZ METAL z Brna, která dlouhodobě působí v oblasti výroby pomůcek pro zdravotně postižené a s daným trhem (minimálně na úrovni střední i západní Evropy) má dlouholeté zkušenosti. Uzavření licenční smlouvy se předpokládá v průběhu roku 2018. Snahou řešitelů je nabídnout licenci i dalším subjektům, které se v oblasti trhu zdravotně postižených dlouhodobě pohybují a projevily zájem o spolupráci (probíhá např. jednání s mezinárodní společností Otto Bock). „Dle závěrů z průzkumu trhu se v budoucnu může jednat o výrobu cca 50 vrhačských židlí za rok,“ sdělila Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB, které se stará o uplatnění výstupů vědy a výzkumu v praxi.

Vrhačská židle už byla představena na výstavě v Berlíně, kde se s ní seznámili zájemci z Itálie, Irska, Německa, Brazílie, Gruzie a Kazachstánu.