Zlín – 7. února 2018 – Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a promoce doktorských studijních programů se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2018 od 13.30 hodin v univerzitní aule na Mostní ulici ve Zlíně. V jeho průběhu bude udělena Cena rektora, budou předány diplomy a jmenovací dekrety novým doktorům a docentům a budou představeni noví profesoři na UTB.

Tradiční slavnostní akci pořádá univerzita každoročně začátkem roku jako připomínku svého založení k 1. 1. 2001.