Zlín – 29. ledna 2018 – Den otevřených dveří na všech svých fakultách pořádá v pátek 9. února 2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, včetně jedné ze svých fakult sídlící v Uherském Hradišti.  Zájemce o studium zve univerzita na zajímavý program, prezentace o studiu a prohlídky svých budov a vybavení.

Uchazeči o studium se mohou přijít podívat na jednotlivé fakulty ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Prezentace o studiu pro ně budou připraveny vždy v 10, ve 12 a ve 14 hodin. Následovat budou prohlídky učeben, laboratoří a ateliérů. „Budou se jim věnovat pedagogové i stávající studenti a budou se moci zeptat na vše, co je o studiu zajímá,“ přislíbila kancléřka Andrea Kadlčíková.

Všechny fakulty mají na Dny otevřených dveří připraven lákavý doprovodný program: Fakulta humanitních studií nabídne uchazečům prohlídku svého nového sídla na Štefánikově ulici ve Zlíně a výstavu Eva Jiřičná: schodiště, Fakulta aplikované informatiky na J. Svazích ve Zlíně si připravila soutěže robotů, tzv. robogames. Zájemci o studium na Fakultě multimediálních komunikací (pouze studijní program Mediální a komunikační studia) si budou moci vyzkoušet kreativní testy, nahlédnout do výuky a mluvit se studenty o životě na fakultě. Podobně tomu bude na Fakultě technologické, kde si uchazeči budou moci popovídat se stávajícími studenty ve studentské kavárně. Čekají na ně také pokusy a soutěžní kvíz. Na Fakultě managementu a ekonomiky uchazeče seznámí, mimo detailních informací o studiu, také s možnostmi výjezdů do zahraničí a spolupráce s praxí. Podobný průběh Dnů otevřených dveří bude i v Uherském Hradišti na Fakultě logistiky a krizového řízení. Také tam po prezentacích o studiu provedou uchazeče výukovými prostory, ukáží jim zázemí ke studiu, a umožní jim diskutovat se stávajícími studenty. „Na všech fakultách budete mít možnost na chvíli zažít atmosféru vysokoškolského života na vlastní kůži. Přijd´te se k nám podívat, velmi se na vás těšíme,“ pozvala kancléřka.