Zlín – 9. listopadu 2017 – Přestože Zlín oficiálně nepatří mezi vinařské obce, lze na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně studovat v programu Chemie a technologie potravin specializaci Příprava a hodnocení vína pro gastronomii. UTB je tak jednou z mála škol v republice, kde se dá získat vysokoškolské vzdělání v oblasti vinařství.

Pracovníci Ústavu analýzy a chemie potravin jsou aktivní také v oblasti výzkumu. „Před nedávnem byl v rámci programu GAMA (Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně) ukončen projekt kolektivu prof. Vlastimila Fice – jednoho z nejlepších odborníků na zpracování vína v ČR. Výsledkem je přírodní révový nápoj se zvýšenými hodnotami biologicky aktivních látek,“ říká Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB, které se stará o uplatnění výstupů vědy a výzkumu v praxi..

Vzhledem k tomu, že v současné době sledujeme v celosvětovém měřítku stoupající spotřebu bílého vína, aniž by však klesala produkce modrých hroznů, představuje tento nápoj, vyrobený z červeného vinného moštu, zajímavou alternativu k využití modrých hroznů. „Náš nápoj je uplatnitelný buď samostatně, nebo jako nosič medicinálních a potravinových doplňků. Díky vyváženým nutričním hodnotám a zvýšenému obsahu biologicky aktivních látek představuje účinnou formu prevence,“ uvedl prof. Fic. Vzhledem k tomu, že je řešen ve variantě alkoholického i nealkoholického nápoje, najde využití u nejširšího okruhu zákazníků.

V současné době se jedná o uzavření licenční smlouvy s vážným zájemcem o výrobu tohoto nápoje. Odborníkům i laické veřejnosti byl nápoj představen na několika akcích, mimo jiné na kongresu mezinárodní organizace Vine and Wine v bulharské Sofii.