Zlín – 3. listopadu 2017 – Veletrh pracovních příležitostí – Business Day, který se každoročně koná na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), letos přilákal rekordní počet vystavovatelů. Studentům a absolventům UTB bude nabízet pracovní uplatnění 73 firem a institucí z nejrůznějších oblastí. Akce s bohatým doprovodným programem se uskuteční 7. listopadu od 9 do 15 hodin tradičně v prostorách Laboratorního centra fakulty technologické a nově pro velký zájem vystavovatelů i v prostorách Rektorátu UTB.

„Návštěva veletrhu je nejdůležitější hlavně pro posluchače 3. a 5. ročníků, kteří končí studium a přemýšlejí, se kterým podnikem spojí svoji pracovní budoucnost. Jsem však přesvědčena, že bude přínosem i pro ostatní studenty, kteří tak uvidí, po kterých oborech je v praxi největší poptávka a mohou na to ještě v průběhu svého studia reagovat“, uvádí prorektorka UTB pro sociální záležitost doc. Adriana Knápková. Kromě konkrétních nabídek práce totiž návštěvníci veletrhu budou moct konzultovat své CV s personalisty, otestovat si svou úroveň anglického jazyka, získat zajímavou stáž nebo si domluvit téma bakalářské nebo diplomové práce. „Jako novou součást programu jsme letos zařadili talk show s úspěšnými absolventy UTB. Řada z těchto absolventů je absolventy několika různých oborů, což jim dává možnost v praxi uplatnit širší pohled na problematiku“, upozorňuje dále doc. Knápková.

Mezi vystavujícími najdeme v letošním roce průmyslové firmy, finanční instituce, marketingové společnosti, firmy z oblasti IT a telekomunikací, logistické firmy, zdravotnické či neziskové organizace i orgány veřejné správy. Kromě tradičních vystavovatelů jako Barum Continental, Hella, Bosch, Honeywell, Brose, Nestle, Automotive Lighting, Miele, Varroc, Greiner, přijede na UTB i řada nových, např. Česká Zbrojovka, Fatra, Hartmann-Rico, Indet Safety, Lapp Kabel, MLS Holice, Maier, Austin Detonator aj. „Největší zájem je v posledních letech o absolventy technických oborů. Těm zaměstnavatelé často nabízejí opravdu nadstandardní podmínky,“ říká dále doc. Knápková.

Veletrh pracovních příležitostí pořádá Job centrum UTB a vstup na něj je pro všechny studenty a absolventy zdarma.