Zlín – 2. října 2017 – Univerzita Tomáše Bati (UTB) je „Férovým zaměstnavatelem Zlínského kraje“ pro rok 2017. Ocenění vyhlásil Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Univerzita jej získala v kategorii velkých organizací.

O ocenění se mohli ucházet zaměstnavatelé, kteří se aktivně zajímají o rovné podmínky pro všechny skupiny svých zaměstnanců, věnují pozornost péči o ně a nabízejí jim možnosti, jak sladit pracovní a rodinné role. U přihlášených organizací se hodnotily třeba personální podmínky, formy organizace práce, zdravotní podmínky, sociální péče, prorodinné aktivity, osobní rozvoj a vzdělávání nebo společenská odpovědnost. V rámci prorodinných aktivit organizací byly například hodnoceny programy a aktivity pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, podpora volnočasových aktivit dětí či podpora seniorů.

„Jsem rád, že péče, kterou věnujeme zaměstnancům, a podmínky, které nastavujeme proto, aby mohli co nejlépe sladit svůj rodinný a pracovní život, našla odezvu v tomto ocenění. Naše univerzita byla například průkopníkem v zavádění firemních školek v našem regionu, dnes ji navštěvuje 61 dětí,“ zhodnotil ocenění rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

„Oceněním chceme zviditelnit zaměstnavatele ze Zlínského kraje, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhají jim sladit jejich pracovní a rodinný život. Všem vítězům gratuluji a velmi bych si přála, aby byli pozitivním vzorem pro ostatní zaměstnavatele,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální věci, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Zlínského kraje