Patentované zařízení změří svalovou zátěž

Fakulty, Věda a výzkum

Zlín – 14. března 2017 – Jak předejít vzniku syndromu karpálního tunelu? Jak nejlépe změřit lokální svalovou zátěž a posílit tak prevenci úrazů a nemocí z povolání? To byl hlavní úkol výzkumného projektu, na němž se podíleli odborníci z Fakulty managementu a ekonomiky UTB společně s partnery z dalších dvou univerzit a dvou soukromých firem. Výsledkem je vynález, na nějž Úřad průmyslového vlastnictví vydal začátkem letošního roku patentovou listinu.

„K měření lokální svalové zátěže jsme zkonstruovali zařízení, tzv. DataLogger, které se nasadí na ruce, na nichž snímá četnost pohybů, sílu a polohu. Testy zařízení a ověření jeho funkčnosti jsme provedli při čtyřiceti měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích,“ představuje výsledky projektu jeho hlavní řešitel doc. David Tuček.

Zařízení je využitelné především na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání především rukou při četných nebo opakovaných pohybech spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i s běžně používanými  ochrannými rukavicemi. „Výhodou DataLoggeru je, že svalovou zátěž dokáže měřit přímo na prstech a dlaních, nikoli je na předloktí, jak tomu bylo u dosud používané metody integrované elektromyografie. Svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke zdravotním komplikacím (např. k syndromu karpálního tunelu), tak zobrazujeme daleko přesněji. Po našem měření lze v ideálním případě na pracovišti zavést nápravná ergonomická opatření, která lokální svalovou zátěž eliminují,“ uvádí dále doc. Tuček.

V současné době se přechází do fáze komerčního měření ve firmách, snahou je také využít vynález v lékařství. „Reálnou výzvou je pro nás i komercionalizace DataLoggeru,“ uzavírá doc. Tuček.

Ing. Andrea Kadlčíková,
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně