Fakulta humanitních studií desetiletá

Fakulty

Zlín – 17. ledna 2017 – Desáté výročí založení si se začátkem roku 2017 připomíná Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti, zaměstnanci fakulty i hosté oslaví jubileum na společném slavnostním shromáždění 18. ledna v aule UTB. V průběhu akademického roku jsou k výročí pořádány i další akce, jako Daruj krev s FHS, Dobročinný bazar, výstavy, workshopy, jazyková olympiáda aj.

FHS vznikla k 1. 1. 2007 jako pátá z nynějších šesti fakult Univerzity Tomáše Bati. „Jsme multioborová fakulta, rozvíjíme aktivity v pedagogické, filologické a nelékařské zdravotnické oblasti. Toto propojování oborů nám umožňuje výzkum na pomezí mezi jednotlivými směry,“ představuje fakultu děkanka Anežka Lengálová. Největšími úspěchy za desetiletou existenci fakulty jsou podle ní neustálé zlepšování personální struktury, jedinečné studijní obory a dobré uplatnění absolventů v praxi. „Začínali jsme s obory, které se v regionu objevily vůbec poprvé, s novými lidmi. Od té doby se většina pedagogů výrazně kariérně posunula,“ konstatuje děkanka. Radost má i z absolventů, kteří se převážně věnují službám člověku. Zvláště ti, kteří pracují v různých sociálních a zdravotnických zařízeních, jsou oceňováni za svůj přístup ke klientům či za dobrovolnickou práci, a to u nás i v zahraničí. „Jejich přínos ale spočívá hlavně v každodenní práci a pomoci potřebným lidem,“ zdůrazňuje děkanka.

Fakultě se pro tento akademický rok podařilo otevřít pětiletý studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a už potřetí byli přijímáni doktorandi do programu Pedagogika. K úspěšným projektům patřila např. Technická a přírodovědná laboratoř, do níž se zapojily všechny fakulty UTB s cílem podpořit technické vzdělávání dětí ve zlínském regionu. „Získali jsme také několik významných projektů v pedagogických a filologických oborech. V současné době je například řešen jeden unikátní výzkumný projekt, který propojuje německou literaturu s naším regionem,“ dodává děkanka.

Vedle vlastního rozvoje slouží FHS také ostatním studentům univerzity. Centrum jazykového vzdělávání zajišťuje výuku jazyků pro všechny zlínské fakulty. To, že fakulta je skutečně mezinárodní, dokazuje i přítomnost rodilých mluvčí, a to nejen z anglicky či německy hovořících regionů. Stále větší popularitu si získává výuka čínštiny a čínské kultury pod vedením rodilé mluvčí, kterou fakulta získala prostřednictvím Konfuciova institutu Univerzity Palackého v Olomouci, s nímž spolupracuje. Kurzy jsou přístupné i veřejnosti.

Od jara roku 2018 začne fakulta využívat novou budovu, kterou univerzita staví na Štefánikově ulici ve Zlíně. Autorkou projektu je světově proslulá architektka prof. Eva Jiřičná. Studentům a pedagogům bude v objektu sloužit mimo jiné i řada specializovaných učeben a veškeré prostory budou maximálně přizpůsobeny potřebám handicapovaných posluchačů.

Ing. Andrea Kadlčíková,
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně