Absolvent ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Štěpán Dlabaja obdržel prestižní mezinárodní ocenění iF DESIGN STUDENT AWARD 2024 za projekt AREALMS, který realizoval v rámci své disertační práce s názvem Design dětské hračky na principu rozšířené reality. Práci vedl doc. MgA. Martin Surman, ArtD., vedoucí ateliéru. Dalšími oceněnými byli Tadeáš Kříbek z ateliéru Game design FMK UTB a Tomáš Hanáček z Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB, kteří na projektu AREALMS autorsky participovali.

Cena iF DESIGN AWARD patří mezi nejprestižnější ocenění za design na světě. Soutěž je zaměřena na globální dopad designu a pořádá ji nezisková nadace iF Design Foundation, která zajišťuje nestrannost odborné poroty a dodržování přísných kritérií hodnocení. Získat cenu iF DESIGN AWARD znamená projít přísným dvoustupňovým výběrem renomovaných odborníků na design, přičemž projekt AREALMS byl vybrán mezi 76 oceněných prací z téměř 11 000 přihlášených z celého světa. Porota ocenila především celkovou koncepci projektu, ale i jeho komplexnost, kdy součástí bylo i zpracování brandu, packagingu a informačního designu v podobě stručného návodu.

Celý multidisciplinární tým projektu AREALMS se také zúčastnil oficiálního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo v italském Miláně. Během dvoudenního programu měli výherci možnost seznámit se s ostatními vítězi, prohlédnout si milánské pamětihodnosti a navštívit v rámci speciální prohlídky muzeum významného milánského designéra Achilla Castiglioniho. Vyvrcholením celého programu bylo samotné vyhlášení výsledků spojené s recepcí, které se konalo v prostorách muzea umění a designu Triennale di Milano.

„Co se týká dojmů, tak jsme samozřejmě byli nadšeni, protože se jedná o velmi prestižní soutěž,“ sděluje své dojmy oceněný autor Ing. Štěpán Dlabaja, Ph.D. „I samotná účast v Miláně pro nás byla úžasnou zkušeností, protože se oba dva večery, které jsme tam strávili, konaly v nádherných historických kulisách. Také jsme se seznámili s několika týmy z dalších zemí (Korea, Turecko, Kanada, Itálie, Německo, Švédsko), včetně dvou dalších českých týmů, což bylo překvapivé, protože oceněných týmů bylo jen 76 a historicky se ve studentské kategorii v předchozích letech umístili jen dva Češi, takže jsme nečekali, že by se letos mohl umístit ještě někdo další z Česka,“ dodává Štěpán Dlabaja.

„Je to další z mnoha významných úspěchů, které jsme v nedávné době zaznamenali,“ říká vedoucí ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně Martin Surman, ArtD. „Po nedávném zisku v pořadí již třetího prestižního světového ocenění Red Dot Award, Národní ceny za studentský design ČR a 10 ocenění v soutěži European Product Design Award je to pro náš ateliér a pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně další z mnoha skvělých úspěchů v mezinárodním měřítku,“ uvádí Martin Surman.

Současně je to i potvrzením vysoké úrovně a smysluplnosti doktorských projektů studentů ateliéru Průmyslový design, kteří za ně již získali celou řadu ocenění, mnohé z nich jsou v sériové produkci a jsou komerčně úspěšné.

„Oceněná disertace Štěpána Dlabaji má vysokou kvalitu s mezioborovým přesahem a bylo pro mne odborným i lidským potěšením tuto práci vést. Upřímně a z celého srdce mu k jeho úspěchu gratuluji,“ upřesňuje Martin Surman.

AREALMS představuje moderní koncepci dětské hračky a zároveň edukativní pomůcky, která využívá principů rozšířené reality. Jedná se o modulární platformu, která umožňuje zobrazovat různé AR (augmented reality – rozšířená realita) zážitky. Celý design je navržen s ohledem na životní prostředí a s využitím ekologicky odbouratelných materiálů. Kromě toho je platforma zamýšlena jako open source a každý zákazník si ji tak může vyrobit i v domácích podmínkách s pomocí 3D tiskárny a běžně dostupných elektronických komponent. Open source systém zároveň umožňuje postupné rozšiřování, a to jak po stránce fyzických komponent, tak i AR zážitků v podobě nově navržených aplikací. Obsah setu tvoří základ potřebný ke zprovoznění prvního zážitku v rozšířené realitě s touto platformou. Ke zprovoznění celého sytému je třeba tablet nebo mobilní telefon s nainstalovanou aplikací AREALMS. V této aplikaci se nachází první hra, konkrétně simulace světa, který si uživatel může sám sestavit z herních figur, kdy každá reprezentuje určitý biom, tedy dílčí oblast biosféry. Tento herní svět může být následně osázen stromy a rostlinami a uživatel může pozorovat, jak bude která rostlina v daném biomu růst.

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně se dlouhodobě aktivně věnuje prezentaci své práce na světových přehlídkách designu, ve kterých pravidelně získává řadu významných ocenění. Tato ocenění jsou opětovným potvrzením správně nastavené strategie ateliérové výuky, která je založena na úzké spolupráci s výrobními podniky, prostřednictvím které jsou studenti seznamováni nejen s aktuálními požadavky průmyslové sféry, ale i s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení.

Odkazy: