Také letos se účastní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vědecké události roku – Veletrhu vědy 2024. Ten začal na pražském výstavišti PVA EXPO Praha Letňany dnes, 30. května 2024,  a potrvá do soboty 1. června. Tuto největší populárně – naučnou akci u nás pořádá Akademie věd České republiky.

Na Veletrhu vědy se letos z Univerzity Tomáše Bati představí Centrum bezpečnostních, informačních a komunikačních technologií (CEBIA-Tech), které působí při Fakultě aplikované informatiky (FAI), dále vědecké pracoviště univerzity – Centrum polymerních systémů (CPS) a také Centrum výzkumu obouvání Univerzitního institutu.

Centrum bezpečnostních, informačních a komunikačních technologií UTB na Veletrhu vědy 2024 představí virtuální realitu a robotické systémy široké veřejnosti populárně – naučnou formou s následnou využitelností v praxi. Konkrétně se bude jednat o virtuální střelnici. Uživatel bude moct vyzkoušet střelbu ve virtuální realitě s různými zbraněmi, které obsahují zpětný ráz jako u reálné zbraně, aby bylo dosaženo co nejvěrnějšího zprostředkování reálného zážitku. Součástí expozice bude také hudební nástroj generující zvuky na základě prostorových souřadnic těles, předmětů nebo značek. Součástí expozice bude i několik logických her a hádanek s možností výhry zajímavých cen, ovládání robotického autíčka, autonomní robotické modely a mnoho dalšího.

Centrum polymerních systémů (CPS) je špičkové výzkumné pracoviště aktivně působící ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. Centrum polymerních systémů představí své možnosti spolupráce s firmami a institucemi se zaměřením
na aplikovaný i základní výzkum. Na stánku naleznou malí i velcí zájemci celou řadu zajímavých ukázek, mohou se těšit na polymery formou hry, a to populární „výroby slizu“, organické LED diody či ukázku polymerních generátorů. Zájemcům budou poskytnuty informace o přístrojovém vybavení CPS a o možnostech vzájemné spolupráce.

Nově se letos na veletrhu představí také Centrum výzkumu obouvání UTB, které je výzkumnou jednotkou s celosvětovou působností pro výzkum, vývoj a testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Základní filozofií centra je navrhovat zdravou, funkční a komfortní obuv, která bude splňovat požadavky dnešních zákazníků. V oblasti technologické se centrum zaměřuje na vývoj a výzkum nových materiálů pro obuvnický průmysl především v oblasti 3D a 4D technologií, hi-tech materiálů a smart inovací. Všechny inovace korespondují s nejnovějšími trendy v oblasti obuvnictví a eco-friendly důrazem na produkt i samotný výrobní proces.
Na stánku se návštěvníci dozví více o inovativním a udržitelném způsobu výroby obuvi a budou si moci sami výrobu obuvi také vyzkoušet.

Veletrh vědy 2024 potrvá v Praze tři dny. Během nich mohou návštěvníci ve dvou halách navštívit více než stovku nejrůznějších expozic. Organizátoři připravili také pestrý doprovodný program, konat se budou přednášky, science show a besedy.  Otevřeno bude od 10.00 – 18.00 hodin, vstup je zdarma.

Zájem o Veletrh vědy každý rok roste, vloni ho navštívilo rekordních 46 tisíc lidí.
Do největší populárně – naučné akce se zapojují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale také univerzity, firmy a další instituce.

Více informaci najdou zájemci na webu veletrhvedy.cz.

Zdroj fotografií: Veletrh vědy Akademie věd ČR