Zlín se ve dnech 23.–24. května proměnil v kolébku podnikavosti, když hostil čtvrté setkání platformy Univerzita PRO podnikavost. Letošní ročník, v rámci kterého se pravidelně schází zástupci univerzit s cílem sdílet své zkušenosti, se uskutečnil díky podpoře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Organizaci tentokrát vzali za své zástupci UPPER – Centra kreativních průmyslů a podnikání při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Akce nabídla účastníkům nejen teoretické poznatky, ale i praktické dovednosti a inspiraci pro rozvoj univerzitních svěřenců.

Inspirativní témata a diskusní panely

Jak prodat podporu podnikavosti? Jak se daří podnikavosti v českém vzdělávacím systému a kam se ubírá podpora podnikavosti na univerzitách? Jak řeší podporu podnikavosti na univerzitách v USA a co si z toho vzít pro českou praxi? Dvoudenního setkání se účastnilo na 40 zástupců českých i slovenských vysokých škol nejen z Prahy, Brna, Ostravy či Bratislavy. Na akci byla představena témata opírající se o sdílené výstupy z výzkumu pro rozvoj podpory podnikavosti na univerzitách v České republice. Předmětem diskuzí byla klíčová nejen problematika, jak integrovat podnikavost na univerzity mimo Cčkové předměty a podnikatelské fakulty, ale také jak zapojit samotné studenty do procesů, které podnikání doprovázejí. Diskutovalo se také o současném postavení podnikavosti v univerzitním prostředí, co o podnikavosti víme, na jakých datech stavíme, jak s nimi nakládat při žádostech o podporu stakeholderů a vedení univerzit. „Jako agentura CzechInvest bereme podporu podnikavosti jako důležitou investici k budoucímu ekonomickému růstu, inovacím, diversifikaci ekonomiky, podpoře zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Zároveň se snažíme koordinovat i podobné aktivity dalších významných partnerů. Proto jsme rádi, že v rámci této akce můžeme podpořit spolupráci vysokých škol při podpoře podnikavosti,“ doplňuje Michal Urban, ředitel divize podnikatelského prostředí CzechInvest.

Týmové výzvy a dynamický doprovodný program

Debaty vhodně doplňoval doprovodný program ve formě kreativních výzev, interaktivních her po stopách zlínské architektury a významných podnikatelských osobností. Výběr tematických workshopů dále reflektoval současnou situaci v oblasti podnikání u nás i za hranicemi.  „Předmětem setkání bylo vést diskuzi a prohlubovat zkušenosti reálné praxe a vzájemně se tak obohatit získanými poznatky,“ dodává k projektu Jitka Honsová, jedna z hlavních organizátorek zlínského setkání platformy Univerzity PRO podnikavost. V rámci setkání byl také představen propracovaný ekosystém podpory podnikavosti ve Zlínském kraji, do kterého přispívají důležití stakeholdeři, jako například Technologické inovační centrum, Agentura CzechInvest a platforma Můžeš podnikat. Všichni tito aktéři se sdružují pod hlavičkou platformy Zlinnovation, která výrazně přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí v regionu.