Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně se opět ve velkém zapojí do Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který ve městě začne 30. května a potrvá do 5. června 2024. Studenti univerzity pomáhají během příprav i při samotné realizaci festivalových akcí po celém městě, a to buď v rámci studia pod vedením svých pedagogů, anebo pracují jako dobrovolníci. Chybět nebude ani tradiční udělení tzv. Hvězdného doktorátu.

„Hvězdný doktorát obdrží letos v úterý 4. června před Velkým kinem z rukou rektora UTB Milana Adámka herečka Tatiana Dyková a Matěj a Petr Formanovi. Od roku 2007, kdy byl „Hvězdný doktorát“ udělen zlínskou univerzitou poprvé, jej obdrželo již 20 známých osobností,“ přiblížila kancléřka UTB Andrea Kadlčíková. Mimo jiné například Jiřina Bohdalová, Lucie Vondráčková, Jiří Mádl, Vojta Kotek, Anna Geislerová, Klára Issová, Barbora Seidlová, Jan Šťastný a další. Raritou je astronaut Andrew Feustel, který dostal „doktorát“ v roce 2011 za to, že vzal do vesmíru oblíbenou hračku Krtečka. Držiteli tohoto ocenění jsou i moderátoři ZFF Dana Morávková a Jan Čenský.

Kromě Hvězdného doktorátu se tento den odhalí i nové hvězdy na Chodníku slávy, který organizátoři festivalu vytvářejí ve spolupráci s nadací Kapka naděje. Nadace letos pořádá během festivalu i charitativní koncert „Koncert pro Kapku naděje“, jenž Univerzita Tomáše Bati finančně podpořila částkou 30 000 Kč. Vstup na koncert je zdarma, avšak nákupem dobrovolné vstupenky může návštěvník přispět na veřejnou sbírku na podporu novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která byla zahájena již na Majálesu UTB.

Zlín Film Festival patří dětem, a to je skvělá výzva také například pro budoucí pedagogy.  Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav školní pedagogiky, nabízí základním a mateřským školám v rámci Zlín Film Festivalu zábavně-edukační aktivity a workshopy pro děti ve věku 5–10 let. Školy mohou při výběru zvolit jeden ze tří nabízených programů zaměřených na aktuální témata a udržitelnost.

Šikana, stalking, obtěžování. Stačí přidat předponu kyber- a máme moderní buzzword pro staré známé problémy, které vznikají často pod tlakem kolektivu a prostředí. První z témat je věnováno problematice „(Ne)bezpečí na netu“. Garant připravovaného programu Roman Božik upozorňuje na to, že „podobně nebezpečné útoky, jimž naše děti stále častěji čelí, se vyskytovaly již dříve a patrně se jim společnost nevyhne ani v budoucnu. Dříve však neexistovaly rafinované nástroje, jako livestreaming či Youtube, které jejich negativní efekt řádově zrychlují a násobí.“ Co se to na internetu vlastně děje? Jak se vypořádat s digitálním světem kolem nás, na co a na koho můžeme na internetu narazit? Co je to riziková komunikace, rizikový obsah nebo nekritické přejímání informací? O všech těchto otázkách je nutné s dětmi hovořit a ukázat jim také, kam se obrátit v případě nesnází.

„Konej lokálně, mysli globálně“. Nastup prosím na palubu, za chvíli odlétáme zachránit planetu Zemi! Touto úvodní větou bude zahájeno další téma věnované udržitelnosti v oblasti životního prostředí. Podle předem připraveného scénáře vynese pomyslná vzducholoď děti na modrou oblohu a dobrodružnou cestu na pomoc naší planetě. „Výprava udělá vše proto, aby byla současným i budoucím generacím zachována možnost uspokojovat základní životní potřeby a přitom neničit, ale naopak chránit rozmanitost přírody a zachovávat přirozené funkce ekosystémů“, upřesňuje Roman Božik. Cestou si děti popovídají o separování odpadů, recyklaci, či znovuvyužití různých materiálů, potkají pár dobrých lidí, realizujeme množství aktivit a dozví se spoustu nových potřebných informací o tom, jak správně planetě pomáhat.

Jako třetí možnost mohou učitelé zvolit pro žáky téma „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – aneb Paříž volá!“. Už Komenský tvrdil, že neustále běhat a vždy něco dělat je jistým důkazem zdravého těla a čerstvé mysli. A právě letos se budou v Paříži konat Letní olympijské hry, tedy největší sportovní událost roku, celosvětový svátek pohybu, přátelství a míru. Olympiáda se stala nejdůležitější sportovní událostí napříč všemi kontinenty. Pierre de Coubertin, otec novodobých olympijských her, děti zavede do bájné Olympie, kde mají hry historické kořeny, ale také do Atén, v nichž se toto sportovní zápolení konalo v novodobé éře poprvé. Představí jednotlivé sporty i filozofii her. Naše „malé“ Olympijské hry, jsou skvělým způsobem, jak efektivně zužitkovat překypující energii dětí a udělat něco pro jejich zdravý růst a vývin. Možná pomůžeme objevit nové talenty a olympioniky, děti se však především naučí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a mít radost z pohybu.

Svou Tajemnou laboratoř již tradičně otevře Fakulta technologická. Letošním tématem je představení polymerních materiálů budoucnosti, ze kterých se vyrábí například oblíbená stavebnice Lego.  Laboratoř bude po celou dobu konání festivalu opět na zlínském náměstí Míru v centru města.  Děti se mohou těšit na ukázku výroby stavebních kostiček, různými experimenty se pokusí určit, jak poznat pravé lego od napodobenin, a pod mikroskopem se přesvědčí, že i příroda dokáže vytvořit úžasné stavebnice či mozaiky. A k tomu všemu neodmyslitelně patří i vědecké pláště, které budou malým návštěvníkům na místě zapůjčeny.

Do festivalu se zapojí také Fakulta multimediálních komunikací, která  bude po celou dobu festivalu zajištovat vstupy a vysílání z nového multimediálního studia Fénix. Součástí festivalového programu bude také uvedení  filmu Vězení dějin (režie doc. Jan Gogola a BcA. Matěj Hrudička), který vznikl právě na půdě fakulty. Připraveny jsou rovněž workshopy animace pro žáky základních a středních škol.