Vědecké pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů (CPS), potvrdilo své místo mezi špičkovými pracovišti zabývajícími se polymerními vědami v rámci střední Evropy. Na základě svých dosavadních výsledků bylo přizváno do mezinárodního řešitelského konsorcia, které se bude zabývat analýzou a hledáním společných řešení v otázkách zavádění ekologických postupů do plastikářských výrob.

Tato spolupráce je podpořena v rámci programu Interreg Danube, která spojuje partnery z průmyslové i aplikační sféry z regionů v Podunají. Centrum polymerních systémů je jediným zástupcem českých univerzit v projektu. Společně s ním se k projektu přidal také Plastikářský klastr.

Plasty jsou materiálem, který má široké uplatnění v našem každodenním životě. Zároveň mají stále veliký potenciál v oblasti výzkumu a vývoje. Aktuálně čelíme zásadním výzvám v podobě eliminace znečištění plasty v životním prostředí, která však nebude účinná bez nalezení způsobů, jak další odpady dále neprodukovat nebo je alespoň minimalizovat,“ vysvětluje podstatu projektu ředitel CPS prof. Vladimír Sedlařík.

Do projektu je zapojeno celkem 14 partnerských institucí z 9 zemí  Evropské unie (EU), jejichž cílem je připravit Nadnárodní akční plán pro integraci oběhového hospodářství do celého hodnotového řetězce průmyslu zpracování plastů v Podunají. Tento plán má ambici být pomocným nástrojem pro systematické změny nejen v průmyslu zpracování plastů, ale i v oblasti strojírenské výroby zaměřené na dodávky zařízení
pro plastikářský průmysl. Hlavním cílem změn je snížit uhlíkovou stopu tohoto klíčového hodnotového řetězce v partnerských zemích i mimo ně, a přispět tak
k čistšímu životnímu prostředí v Podunají.

Pozvání do mezinárodních vědeckých konsorcií je pomyslnou odměnou za naši práci, která má ohlas také v zahraničí. Centrum polymerních systémů je součástí několika dalších mezinárodních týmů s kvalitními partnery ze zemí Evropské unie, ale i mimo ni. Je to pro nás zároveň velkou výzvou pro zlepšování se v naší práci a podpory rozvoje našeho regionu,“ dodává prof. Vladimír Sedlařík.

Doba trvání projektu spolufinancovaného Evropskou unií je leden 2024 až červen 2026.