Polymery a technologie v kontextu udržitelného rozvoje. To je hlavním letošním tématem konference PLASTKO 2024, která se bude konat ve dnech 17. až 18. dubna 2024 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Akce se poprvé uskutečnila již v roce 2008, jedná se tedy o tradiční konference, kterou pořádá Univerzitní institut UTB, Centrum transferu technologií a Plastikářský klastr.

„Stěžejním tématem letošní konference budou ekoinovace v oblasti plastikářských výrob. Významná pozornost bude také věnována legislativě související s recyklací plastů a ekologické transformace, což je nyní velmi aktuální téma pro výzkum i praxi,“ přibližuje program konference ředitel Centra polymerních systémů zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík.

Během dvou dnů se uskuteční celá řada velmi zajímavých přednášek představující novinky a trendy plastikářského sektoru. Hovořit se bude také o výsledcích výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry.

„Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oboru, sdílení dobré praxe a navázání spolupráce mezi podniky a akademickou sférou,“ sdělila ing. Ivana Bartoníková ředitelka Centra transferu technologií UTB ve Zlíně.

Součástí akce budou rovněž posterové prezentace, veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako elektronický sborník. Podrobnosti k programu a registraci najdou zájemci na stránce cps.utb.cz/plastko2024.