Ve středu 20. března 2024 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce a promoce absolventů doktorských studijních programů, předávání jmenovacích dekretů docentům a představení nově jmenovaných profesorů.

Studium v doktorských studijních programech ukončilo v uplynulém roce celkem 44 absolventů, z toho 16 zahraničních.  Zároveň se habilitovalo 6 nových docentů. Jmenováno bylo celkem 7 nových  profesorů. Z toho 2 profesoři absolvovali řízení ke jmenování profesorem na jiných českých univerzitách.

Rektor UTB prof. Milan Adámek také udělil Ceny rektora, a to prof. Martinu Zatloukalovi za vynikající tvůrčí činnosti a dr. Lubomíru Sedláčkovi za jeho přínos k rozvoji vzdělávacích aktivit na Univerzitě Tomáše Bati.

Profesor Martin Zatloukal se dlouhodobě věnuje aplikované reologii polymerních materiálů, a v této oblasti se díky mnoha unikátním výsledkům stal světově uznávaným odborníkem. Jeho publikační činnost čítá dle Web of Science 120 článků, 1 628 citací a h-index dosahuje 21. Zásluhou jeho mnohaletého úsilí je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vnímána ve světě jako špičkové pracoviště věnující se aplikované reologii polymerních materiálů. Prof. Zatloukal se soustředí nejen na základní výzkum, ale taktéž na vývojovou činnost v aplikované reologii. Jeho patenty v oblasti kapilární reologie byly v nedávné době licencovány při vývoji nových nástrojů. Profesorského titulu dosáhl prof. Zatloukal v pouhých 32 letech, a stal se tak nejmladším profesorem v České republice. Prof. Zatloukal je také vynikajícím a respektovaným pedagogem, jehož předměty jsou právem považovány za prubířský kámen studia polymerních oborů.

Druhým oceněným je zkušený pedagog, dr. Lubomír Sedláček, který působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně více než 20 let a vychoval již tisíce vysokoškolských studentů. Vyučuje matematiku na Fakultě aplikované informatiky, na Fakultě managementu a ekonomiky a Fakultě humanitních studií. V rámci centra na podporu výuky matematiky poskytuje doplňkové konzultace a podporuje studenty ve zvládnutí náročného učiva. Aktivně se také zapojuje do popularizace matematiky pro studenty Univerzity třetího věku, a v rámci společného projektu se Zlínským krajem se věnoval i nadaným žákům středních škol prostřednictvím specializovaných seminářů.  Studenti v hodnoceních výuky opakovaně oceňují mimořádné pedagogické i osobnostní kvality dr. Sedláčka, jeho schopnost srozumitelně vysvětlit látku a vzbudit zájem o studium svého předmětu.  Váží si rovněž jeho ochoty, trpělivosti a pozitivního přístupu k výuce.