Druhý ročník eventu Game Jam, během kterého účastníci vytvoří od základu novou počítačovou hru, se uskuteční od 8. do 10. března 2024 v budově Technologického inovačního centra ve Zlíně. Tento rok soutěž otevírá své brány nejen studentům z Fakulty aplikované informatiky (FAI) a Fakulty multimediálních komunikací (FMK), ale navíc také talentovaným středoškolákům ze Zlínského kraje. Navyšuje tak možnou kapacitu na 50 studentů.

Game Jam, jakožto hackathon pro vývoj počítačových her, vznikl před více než 20 lety a pravidelně se koná po celém světě. Díky nedávné akreditaci oboru Game Design na Fakultě multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se tak do akce mohou zapojit i místní studentky a studenti.  Vytvoření hry během jednoho víkendu představuje výzvu, která vyžaduje široké spektrum speciálních dovedností, od kreativity po technickou zručnost. Propojení studentů z různých fakult a středních škol Zlínského kraje má za cíl posílit synergii pro tvorbu inovativních projektů a ukázat středoškolákům možnosti studijních oborů na UTB.

Studenti se na začátku akce rozdělí do pětičlenných týmů napříč obory. Následně budou mít 48 hodin na vývoj počítačové hry na zadané téma, které jim ale do samotného začátku konání akce zůstane utajeno. Akce se bude konat v prostorách Technologického inovačního centra, kde bude možné pracovat nonstop. Zájemci o účast se mohou přihlásit na upper@utb.cz.

„V letošním roce jsme se rozhodli dát prostor i studentům středních škol v našem kraji, aby mohli ukázat svůj talent. Věříme, že tímto způsobem podpoříme tvůrčí prostředí a umožníme větší rozmanitost a inspiraci v tvorbě počítačových her,“ uvedla Jitka Honsová, organizátorka akce.

Odborná porota bude hodnotit výsledné projekty v několika kategoriích, včetně technického zpracování, designu a kreativity. V porotě zasednou nejen pedagogové univerzity, ale i zástupci herního průmyslu jako je například firma Polyperfect nebo visiongame.cz. Soutěž Game Jam není jedinou aktivitou, která podporuje rozvoj herního průmyslu ve Zlíně. Už 22. dubna se uskuteční komunitní setkání „Bonfire@Zlín“, jehož cílem je sjednotit komunitu herních vývojářů ve Zlínském kraji a vytvořit prostředí pro inspirativní prezentace odborníků v oboru, sdílení know-how a networking.

Akci pořádá UPPER-Centrum kreativních průmyslů a podnikání, Fakulta multimediálních komunikací a Fakulta aplikované informatiky UTB, herní studio polyperfect a videoherní archiv visiongame.cz. Partnerem soutěže je Technologické inovační centrum Zlín, které poskytlo kompletní zázemí pro akci. Ceny do soutěže věnovali pořadatelé akce a Xzone, Flying Rat Studio, Ashborne Games a Troglodyte Studio, Bujos.