V pondělí 4. prosince 2023 se tělocvičnou Střední průmyslové školy ve Zlíně rozezněl smích a tóny veselých písniček. Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zde totiž pořádali jubilejní 20. ročník neziskového projektu PARAPARÁDA, který se snaží bořit hranice mezi světem lidí s handicapem a lidí bez něj.

Na dopoledne plné zábavy dorazilo celkem 6 soutěžních týmů z organizací Sociální služby Uherské Hradiště, pod které spadá například Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením nebo Chráněné bydlení ve Starém Městě a spolek Slunečnice. Tyto soutěžní týmy čekaly různé disciplíny, které musely zvládnou, aby mohly pokračovat na další stanoviště a nasbírat tak všechny potřebné samolepky k úspěšnému dokončení. Členové všech týmů tak museli projít přes sportovní, pohybové i kreativní úkoly – například malování vánočního stromečku, házení balónky či přenést pingpongový balónek na polévkové lžíci přes předem určenou trasu. Se splněním úkolů soutěžícím pomáhali příslušníci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru.

Celý program také osvěžily svým vystoupením tanečnice ze Základní umělecké školy ve Zlíně a tanečnice z tanečního spolku UTB. Na konci dne byla pro všechny účastníky připravena nadílka, kterou soutěžící dostali společně s diplomem. Dárečky přišli předat andělé v doprovodu s čertem.

Pevně věříme, že si všichni tuto oslavu 20 let existence neziskového projektu PARAPARÁDA užili těšíme se na další ročník. Projekt PARAPARÁDA je organizován studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Projekty neziskových organizací.