Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně získala akreditaci pro dva nové studijní programy. V příštím roce otevře v pořadí již čtrnáctý ateliér, Design šperku. Do ateliéru Arts Management naopak přibude nový bakalářský program, Kreativní odvětví a digitální kultura.

„Program Kreativní odvětví a digitální kultura (KODK) se stane místem, kde se teorie mění v praxi. Zaměří se na inovace, digitální umění a design. Vzdělávání tu bude probíhat s důrazem na publikum, udržitelnost, diverzitu, inkluzi a přístupnost. Tak, aby kultura a umění byly pro všechny bez rozdílu,“ popisuje zaměření nového studijního programu vedoucí ateliéru Arts Management Eva Gartnerová.

KODK je tvořen pro široké využití absolventů a absolventek v praxi, ve všech oblastech kulturních      a kreativních odvětvích. Portfolio nabízených předmětů, z nichž některé budou vyučovány v angličtině, je proto široké – Kulturní management, Vizuální studia pro digitální věk, Kurátorství nových médií, Digitální design bez bariér, nebo Green design and sustainable materials.

K odpovědnosti k životnímu prostředí a udržitelnosti se hlásí i nový ateliér Design šperku. Ten v příštím roce také otevře svůj první ročník, do kterého se mohou hlásit letošní maturanti a jiní zájemci. „Studentstvo tohoto ateliéru bude připraveno na práci v oboru díky porozumění současným trendům a potřebám trhu, získá schopnost aplikovat moderní technologie v procesu tvorby bižuterie i klenotnictví a schopnost efektivně propagovat a prodat své výrobky,“ komentuje průběh studia vedoucí ateliéru Design šperku Sabina Psotková.

Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 ke studiu bakalářských programů na nových i stávajících ateliérech je možné elektronicky odeslat do 30. 11. 2023 prostřednictvím webu prihlaska.utb.cz. Zájemci o studium si mohou prohlédnout prostory Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně v rámci Dne otevřených dveří, v pátek 10. 11. 2023 od 9 do 17 hodin.

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně už přes 20 let vychovává designéry, filmaře, fotografy a odborníky na komunikaci všeho druhu. V současnosti provozuje 13 uměleckých ateliérů ve třech univerzitních budovách, jeden Ústav marketingových komunikací, vlastní galerii G18 a každý rok připravuje kulturní projekty, které oživují dění ve Zlíně.