Na dvoudenní návštěvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přijeli zástupci partnerské Ton Duc Thang University (TDTU) z vietnamského Ho Či Minova města. Setkali se s vedením univerzity a prohlédli si fakulty a výzkumná centra.

Během své návštěvy zavítali členové delegace na Fakultu managementu a ekonomiky a Fakultu aplikované informatiky. Prezident TDTU dr. Tran Trong Dao, rektor UTB prof. Milan Adámek a děkan FaME prof. David Tuček poté společně podepsali dohodu o doktorských studijních programech a jednali o dalších možnostech rozšíření spolupráce.

„Byl bych velmi rád, kdybychom kromě FaME rozšířili spolupráci také na Fakultu aplikované informatiky. Jednalo by se zejména o doktorské studijní programy v oblasti automatizace a robotiky a také informatiky. To jsou programy, které jsou dnes velmi žádané,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.

„Já sám jsem absolventem FAI, doktorát jsem zde absolvoval v roce 2009 a moc rád na léta ve Zlíně vzpomínám,“ připomněl prezident TDTU dr. Tran Trong Dao.

UTB spolupracuje s Ton Duc Thang University již dlouhodobě, a to od roku 2011. Zejména na FaME studují vietnamští studenti v doktorských studijních programech.

„Studenti mají největší zájem hlavně o doktorský studijní program Ekonomika a Management a také Finance. Nyní už nabíráme také do studijního programu Průmyslové inženýrství,“ popsal děkan FaME prof. David Tuček. V nabídce jsou také magisterské a bakalářské studijní programy. „Letos bychom chtěli přijmout první studenty do bakalářských studijních programů, a přáli bychom si, aby poté logicky pokračovali v magisterském a navazujícím doktorském studijním programu,“ dodal prof. David Tuček.

Fakulta pravidelně pořádá s vietnamskou univerzitou také mezinárodní konference.

Během návštěvy si delegace prohlédla výzkumná centra Cebia-TECH a Centrum polymerních systémů, zavítala také na Fakultu multimediálních komunikací a nové centrum digitalizace Fénix.

Ton Duc Thang University byla založena v roce 1997. Za dobu své existence se dostala mezi čtyři nejlepší vysoké školy v zemi. V současné době na ní studuje přibližně 30 tisíc studentů. UTB založila ve Vietnamu také Baťovo centrum, které se zaměřuje zejména na nábor studentů.