Posluchači zlínské Univerzity třetího věku představí svá díla v Senátu Parlamentu České republiky. Vernisáž výstavy s názvem „Baťovský Zlín očima studentů Univerzity třetího věku UTB“ se uskuteční 31. ledna 2023 přímo v budově Senátu na Valdštejnském náměstí v Praze v 16.00 hodin.

Zlínský mrakodrap, Kolektivní dům, typické cihlové půldomky, Morýsovy domy a další známá místa připomínající baťovskou architekturu. Padesát pestrých olejomaleb bude až do 13. února vystaveno v Senátu Parlamentu ČR. Intenzivně na nich pracovala zhruba šedesátka posluchačů, kteří navštěvují hodiny malby a kresby se známou designérkou MgA. Zuzanou Oharek Bahulovou, Ph.D.

„Studenti zpracovávali témata tak, že vyšli ven a vytvořili nejprve skici tužkou na papír. Potom to překreslovali na plátno už tady v ateliéru. Je vidět, že kreslili nejenom známé stavby, ale také svá místa z dětství, která třeba už dnes ani neexistují. Namalovali si vlastně své vlastní vzpomínky,“ popisuje Zuzana Bahulová.

V ateliéru tráví Zuzana Bahulová se svými studenty každý čtvrtek a vždy se na ně velmi těší. Učí je už devět let, někteří noví přichází, jiní časem odchází, spousta z nich ale dochází na její hodiny po celou dobu.

„Jsem na ně velmi hrdá, jsou moc šikovní a vidím, že je to hodně baví. Všechny obrazy jsou velmi autentické a na vysoké úrovni. Vystavovat v Senátu je pro ně velká odměna, v Praze jsme ještě nevystavovali,“ říká s úsměvem Zuzana Bahulová.

Nezastírá, že je na své studenty přísná, zejména co se týká kompozice. „Když máte dobře zvolenou kompozici, tak i ten obraz dopadne dobře. A to je moc důležité,“ dodává lektorka.

Na hodiny malby pravidelně dochází také Marta Slavíková, bývalá učitelka, která je dnes již v penzi. „Jsem poměrně aktivní člověk, nedovedla jsem si představit, že budu doma jen tak sedět. Malování mě nesmírně naplňuje, jsem vděčná, že univerzita tento kurz nabízí, chodím sem celých devět let,“ říká.  

Výstava se koná pod záštitou senátorů Patrika Kunčara a Josefa Bazaly a také rektora zlínské univerzity prof. Milana Adámka. V březnu bude k vidění v budově 21 známé jako zlínský mrakodrap, kde dnes sídlí Krajský úřad Zlínského kraje.

Univerzita třetího věku ve Zlíně nabízí přednášky na různá témata jako například dějiny, umění, fyzika, astronomie, textil a odívání, zdraví a psychika, potraviny, zeměpis nebo baťovská historie. Posluchači mohou navštěvovat výtvarné i fotografické kurzy. Nechybí ani angličtina, práce s počítači a pohybové aktivity. V současné době navštěvuje U3V přes sedm set posluchačů. Podrobnosti najdou zájemci na stránkách U3V.