Prof. Petr Humpolíček obdržel Cenu rektora. Prof. Vladimír Sedlařík mu ji udělil za vynikající tvůrčí činnost a mimořádné výsledky práce v oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

„Cenu jsem udělil za rozvojové aktivity prof. Humpolíčka v oblasti základního výzkumu, který se jako garant výzkumného směru Biomateriály výrazně podílí na rozvoji Centra polymerních systémů. Významným počinem bylo zejména úspěšné ukončení projektu č. 19-16861S „Interaction of biomaterials with stem cells under in vivo simulated conditions“, kde byl hlavním řešitelem,“ uvedl rektor UTB a ředitel CPS prof. Vladimír Sedlařík.

Projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky. Finální hodnocení projektu bylo „vynikající“. V průběhu řešení tohoto projektu bylo publikováno 17 článků v časopisech evidovaných v databázi WOS. Důležité je, že tři články byly publikovány v časopisech zařazených dle impaktního faktoru do prvního decilu, třináct článků v časopisech v rámci prvního kvartilu a jeden článek v časopise v druhém kvartilu.