Dovolujeme si vás srdečně pozvat na výstavu Díky, Evropo!, věnovanou projektům UTB podpořeným dotacemi z Evropské unie. Výstavu můžete zhlédnout na náměstí Míru ve Zlíně ve dnech 4. – 24. 10. 2022.

Výstava založená na velkoformátových fotografiích přibližuje projekty, které univerzita vybudovala v průběhu let s finanční podporou Evropské unie. „Málokdo si uvědomuje, že díky dotacím z EU jsme mohli ve Zlíně vybudovat špičková vědecká pracoviště, jako Centrum polymerních systémů nebo Vědeckotechnický park ICT, pořídit do nich přístrojové vybavení, ale i nakoupit databáze pro výzkum a vývoj do knihovny a mnoho dalšího,“ konstatoval rektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Projekty umožnily univerzitě také vznik zcela nových studijních programů (mnohdy unikátních), získání institucionální akreditace či rozvoj strategie vědy na UTB.

To vše významně přispělo k rozvoji studijního prostředí na UTB, umožnilo univerzitě aplikovat  nejnovější vzdělávací trendy či navázat vztahy s univerzitami v zahraničí.

Výstava je volně přístupná veřejnosti. Financována je z CRP projektu Komunikace českého předsednictví v Radě EU.

Těšíme se na vaši účast!