Zlín – 14. listopadu 2019 – Již třicet let je naše republika svobodnou demokratickou zemí, která se dokázala v roce 1989 vymanit ze spárů totalitního režimu. Na tuto zlomovou událost našich nejnovějších dějin se na Univerzitě Tomáše Bati vzpomínalo po celý dnešní den.

Univerzitní vzpomínkový den zahájila beseda s někdejšími studenty Fakulty technologické, členy tzv. stávkového výboru, kteří byli přímými organizátory událostí v roce 1989 mezi vysokoškoláky ve Zlíně (tehdy Gottwaldově). „Gottwaldovští studenti měli tehdy kontakty na pražské vysokoškoláky, a mohli tak zdejším občanům zprostředkovávat nejčerstvější informace. Jejich úloha byla nezastupitelná,“ uvedl rektor UTB prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Studenti ateliérů grafického a digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací připravili interaktivní výstavu, která reflektuje soudobý a mladý pohled na listopadové události. Posluchači vytvořili sérii plakátů, které prostřednictvím mobilní aplikace „ožijí“. V průběhu vernisáže byla také odhalena skleněná plastika rukou někdejších studentů Fakulty technologické, speciálně vytvořená pro tuto příležitost. Plastika vznikla ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, kde v minulosti vytvořili skleněné odlitky rukou mnoha osobností. První z nich byl prezident Václav Havel. „Díky spolupráci se sklářskou školou se nám podařilo odlitky rukou prezidenta Havla zapůjčit. Veřejnost má unikátní příležitost je vidět u nás na univerzitě, a to dnes od 16:30 do 20 hodin, a od 15. 11. do 17. 11., vždy od 8 do 18 hodin,“ pozvala kancléřka UTB Ing. Andrea Kadlčíková. Samotná výstava bude otevřena pro veřejnost až do 23. 12., denně od 8 do 18 hodin a vstup je zdarma.

Vpodvečer se konal tradiční vzpomínkový průvod studentů, zaměstnanců UTB i veřejnosti. Od Univerzitního centra a směřoval k Fakultě technologické, do míst, kde se vysokoškoláci a veřejnost v roce 1989 shromažďovali. Tam proběhla krátká vzpomínková akce. Průvod byl ukončen na Gahurově prospektu, kde následovalo odhalení lavičky Václava Havla. Vzpomínkový den korunovala ve 20:00 hod. videomappingová projekce Sametová revoluce očima studentů na západní stěnu budovy Fakulty humanitních studií.