Valašské Meziříčí, Zlín – 18. října 2019 – Ruce někdejších studentů Fakulty technologické, organizátorů Sametové revoluce v roce 1989 ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), odlili do skla ve sklářské huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Společná plastika členů tzv. Stávkového výboru bude odhalena v atriu Univerzitního centra v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce ve čtvrtek 14. 11. 2019.

„Plastika tak bude navždy připomínat účast našich studentů v Sametové revoluci,“ připomněla kancléřka Andrea Kadlčíková. Prvním, komu ve sklářské huti odlili ruce do skla, byl bývalý prezident Václav Havel. „Díky spolupráci se sklářskou školou se nám podařilo dohodnout, že nám odlitek jeho rukou zapůjčí. Bude tak k vidění v atriu Univerzitního centra od 14. do 17. listopadu,“ dodala kancléřka.

Členy tzv. Stávkového výboru v roce 1989 byli tehdejší studenti Jiří Devát, David Hausner, Věra Honajzrová, Libor Zeman, Libor Večeřa a Irena Tanko. „Jsme velmi rádi, že nás univerzita oslovila s nabídkou na výrobu naší společné skleněné plastiky,“ shodli se. Na dobu Sametové revoluce zavzpomínají ve čtvrtek 14. 11. 2019 na besedě se současnými studenty UTB a se středoškoláky, při vernisáži výstavy v Univerzitním centru a při vzpomínkové akci u Fakulty technologické.