Zlín – 1. října 2019 – Dva dny plné inovací a kreativity v mezinárodním prostředí, spolupráce s odborníky z praxe a originální řešení, rozvíjející tvořivé a kritické myšlení. Umět se rozhodnout, komunikovat a prezentovat. To vše zažijí účastníci Bata Innovation Camp, který se uskuteční v Centru výzkumu obouvání Univerzity Tomáše Bati a ve vile Tomáše Bati ve Zlíně ve dnech 2. – 3. října 2019.

Innovation Camp je jedním ze vzdělávacích programů Junior Achievement a také jedinečnou příležitostí pro 30  studentů  technických oborů, designu i návrhářství, ale i studentů ekonomie a mezinárodního managementu, jak získat hodnotné zkušenosti a vytvořit si silná partnerství s renomovanou společností. Bata Innovation Camp rovněž  umožní studentům  seznámit se s historií i současností  firmy Baťa a představí jim obdivuhodný příběh o inovacích a podnikání Tomáše Bati, zakladatele firmy Baťa.

Design, móda, technologie, inovace a podnikání jako klíčové faktory

Ve světě rychlých technologických změn a digitalizace představuje Čtvrtá průmyslová revoluce výzvy a příležitosti pro všechna průmyslová odvětví po celém světě. Obuvnický průmysl není výjimkou. S rychlým vývojem vkusu spotřebitelů musí obuvníci neustále nabízet lepší a odvážnější produktové řady a držet krok s novými technologiemi, aby upoutali pozornost spotřebitele. Dalekosáhlé transformace vyžadují inovativní způsoby myšlení a posílení podnikatelského ducha.

Toto náročné prostředí přimělo JA Europe a odborníky z firmy Baťa připravit pro studenty zadání, v rámci kterého se budou zabývat budoucností obuvnického průmyslu a hledat nová inovativní a kreativní řešení. Studenti budou pracovat ve smíšených týmech ve spolupráci s 8 odborníky – konzultanty z firmy Baťa a nově otevřeného Centra pro výzkum obouvání Univerzity Tomáše Bati.

Soutěž vyvrcholí slavnostním večerem spojeným s vyhlášením vítězů soutěže, který se koná pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu paní Martiny Dlabajové dne 3.10.2019 v Baťove vile od 18,00 do 21,00 hod. za účasti významných mezinárodních hostů.

Členové poroty:

  • Monica Pignal Baťová, předsedkyně správní rady Bata Shoe Foundation
  • Petr Sáha, emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati
  • Igor Emri, ředitel Centra pro výzkum obouvání Univerzity Tomáše Bati
  • Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati ve Zlíně.

Historie  spolupráce Junior Achievement a Bata Group

Spolupráce mezi Junior Achievement a Bata Group trvá již více než 40 let a začala v Kanadě, kdy Tomáš Baťa a jeho manželka Sonja byli zvoleni členy správní rady organizce Junior Achievement a společnost Baťa se stala jedním z hlavních podporovatelů JA. Po svém návratu do Československa pomohl Tomáš Baťa založit v roce 1992 organizace JA v Praze a Bratislavě a díky jeho další podpoře byla vytvořena i regionální pobočka JA pro střední a východní Evropu sídlící ve Zlíně ve vile Tomáše Bati. Od roku 2001, kdy vznikla celoevropská kancelář JA Europe, začala společnost Baťa podporovat i organizace JA v Itálii, Švýcarsku a Francii.