Zlín, Praha – 30. září 2019 – Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dnes obdržel stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu České republiky. V předvečer státního svátku Dne české státnosti ji převzal z rukou předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Jde o ocenění, které předseda Senátu uděluje každý rok u příležitosti 28. září osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších osobností vynikajících ve svých oborech.

Prof. Sáha byl zakladatelem a dlouholetým rektorem (2001-2007, 2010-2018) zlínské univerzity. Působí též na mezinárodní scéně jako profesor na řadě univerzit (East China University of Science and Technology, Clemson Univesity v USA, Tribhuvan University v Káthmándú). Po odborné stránce se profesor Sáha specializuje na výzkum v oblasti materiálového inženýrství energetických materiálů, biokompozitů a medicínských polymerů. Je autorem desítek odborných publikací a konferenčních příspěvků. Taktéž je původcem nebo spolupůvodcem řady udělených patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů. V současné době působí na pozici prorektora pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně. Významně se podílí na formování strategie směřování českého vysokého školství prostřednictvím aktivního členství v nejrůznějších expertních komisích a vědeckých radách technicky zaměřených českých vysokých škol.