Zlín – 18. dubna 2019 – Rozvoj mobilit, vědecko-výzkumné spolupráce i výuky. Zejména na tyto tři základní oblasti spolupráce se chtějí zaměřit vybrané evropské a asijské univerzity, které se sešly na prestižní Ton Duc Thang University ve vietnamském Ho či Minově Městě, kde se uskutečnilo ustavující zasedání konsorcia vysokých škol. Do něj se zapojily univerzity z Jižní Koreje, Belgie, Polska, Nizozemí, Tchaj-wanu, Dánska, Itálie a Česka. Česká republika jako jediná byla zastoupena dvěma institucemi – zlínskou Univerzitou Tomáše Bati (UTB) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

„UTB spolupracuje s Ton Duc Thang dlouhodobě. Přijíždějí k nám studovat vietnamští posluchači, třeba jeden z tamních prorektorů je absolventem Fakulty aplikované informatiky, naši pedagogové – zejména z Fakulty managementu a ekonomiky – jezdí vyučovat do Vietnamu, Fakulta managementu a ekonomiky pravidelně pořádá s vietnamskou univerzitou mezinárodní konferenci, na vietnamské univerzitě působí naše Baťa centrum zaměřené na nábor studentů,“ představuje spolupráci rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík a pokračuje: „Nyní se spolupráce rozšíří na vysoké školy v dalších zemích.“

Ton Duc Thang University byla založena v roce 1997. Za dvacet let existence se dostala mezi čtyři nejlepší vysoké školy v zemi. V současné době studuje na jejích 17 fakultách přes 23 tisíc studentů. S UTB spolupracuje již od roku 2011.