Zlín – 27. března 2019 – Univerzita považuje za nezbytné reagovat na oficiální tiskovou zprávu ze dne 19. 3. 2019 zveřejněnou na webu Zlínského kraje.

Předmětem zmiňovaného posudku nebylo zhodnotit, zda nastavený směr budoucího vývoje zlínské nemocnice je, nebo není správný. Nebyly kontrolovány jednotlivé nákladové položky, proto posudek nemohl potvrdit ani výslednou cenu. Předmětem posudku rovněž nebyla analýza případných budoucích rizik. Považujeme proto za zavádějící citaci uvedenou na webu, že „správnost našeho rozhodnutí stavět novou nemocnici, ale i výpočet ceny potvrdil také posudek zpracovaný představiteli FaME“.

Zadáním ze strany Zlínského kraje bylo zhodnotit pouze dva modely, rekonstrukci stávajícího areálu nemocnice a výstavbu nové, a to na základě již zpracovaných podkladů. Cílem bylo analyzovat věcnou správnost přístupu přípravného výboru, zda metodicky posoudil obě varianty správně, jestli byly do rozhodování zahrnuty veškeré faktory, které investici ovlivňují, a jestli byla hodnocení v souladu se standardně používanými ekonomickými nástroji. Posudek potvrdil, že přípravným výborem byly použity adekvátní myšlenkové postupy a metody hodnocení.