Zlín – 18. března 2019 – Z třítýdenního pobytu v Kanadě, věnovanému výzkumu baťovských archiválií a projektu digitalizace baťovského archívu, se nedávno vrátil Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D., historik z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Během něj uspořádal také dvě přednášky o dějinách firmy Baťa, a to na univerzitách v Torontu a v Montrealu.

„Přednášku o dějinách firmy Baťa, baťovském podnikání a o baťovských továrních městech si přišli poslechnout na Univerzitu v Torontu hlavně lidé z tamní české komunity, z českého konzulátu nebo z firmy Baťa, včetně několika bývalých vrcholových manažerů. Potěšilo mě, že nejen poslouchali, ale také se mnou nadšeně diskutovali,“ říká dr. Balaban. Druhá přednáška, zaměřená na baťovskou architekturu a funkcionalismus, se konala na univerzitě v Montrealu a byla určena především studentům a profesorům designu a architektury.

Dr. Milan Balaban je pracovníkem Informačního centra Baťa, které působí při Knihovně UTB. Dlouhodobě se věnuje výzkumu dějin firmy Baťa, z nichž se zaměřuje především za zahraniční expanzi firmy. Loni mu vyšla monografie „Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii“ a přednášel také na mezinárodní konferenci v Senegalu. S firmou Baťa spolupracuje na vytvoření jejího digitálního archívu. V rámci této práce již navštívil řadu baťovských měst ve světě, kde studoval a zachraňoval materiály z baťovských archívů. Jednalo se o francouzské Bataville, švýcarský Mohlin a indický Batanagar. Pobýval také v Bestu (Holandsko), Borovu (Chorvatsko), v Batawě a Torontu (Kanada).

Právě do Kanady odešel v roce 1939 Tomáš Baťa Jr. společně s dvěma stovkami českých pracovníků, aby tam vybudoval novou továrnu a později i město, pojmenované Batawa (složenina ze slov Bata + Ottawa). Jeho manželka Sonja pak v Torontu otevřela v roce 1995 Bata Shoe Museum.